newyear57-58

พิธีสวดพระพุทธมนต์ข้ามปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำบุญโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะศิษย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๘

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์