S__4415509

ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี: สร้างพระ๑๐๘ เมตร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขบัญชี ๐๒-๕๕๕๕๕-๙๙๙๙๙ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขที่บัญชี:  429-2-23205-0 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร  โอนแล้วสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง    boon@phasornkaew.org ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม จาก หลวงพ่อ วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระนอนชนะมาร ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันพฤหัสที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมฟังธรรมและเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล 8 ฟังธรรมและเจริญภาวนา น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมกับร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

101731

ขอเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

    ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป  โดยโครงการจะมีการอบรมดังนี้ อบรมก่อนการบรรพชา ระหว่าง ๗-๑๔ เมษายน  ๒๕๖๑ และบรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๑๔-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๓ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม  ร่วมปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระ  ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรมและร่วมพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาปฎิบัติธรรมและเข้าพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง