11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรมและร่วมพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาปฎิบัติธรรมและเข้าพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ  ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์  ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่  ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ นี้      ***** ปิดรับสมัครคอร์สเดือน ก.พ. 61 *****       

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง