ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูป จำนวน ๙ องค์ เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดป่าพานทองใต้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย พระอาจารย์ปารมี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูป จำนวน ๙ องค์ เพื่อประดิษฐานไว้ ณ วัดป่าพานทองใต้ เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๕๐ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์