scan

ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558

  คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

งานทอดกฐินสามัคคี ณ สถาบันปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร 22 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนา ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานทอดกฐินสามัคคี ณ สถาบันปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร จากดำริและการสนับสนุนของหลวงพ่ออำนาจ โอภาโส เพื่อสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม เพื่อการเรียนรู้หลักธรรมปฏิจจสมุปบาท สร้างความคุ้นชินใหม่ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ นำไปใช้ แก้ปัญหาสุข ทุกข์ ในชีวิตประจำวัน ดำเนินงานโดยมูลนิธิปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร งานทอดกฐินสามัคคี ณ สถาบันปฏิจจสมุปบาท จังหวัด พิจิตร จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น.

11892472_736511446477851_7567921887440729479_o

ขอเลื่อนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

ขอเลื่อนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ มาเป็น วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตามที่คณะทำงานของวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ได้เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาทุกท่านเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะอัญเชิญมาโดยสมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา และได้แถลงข่าวเป็นทางการว่าจะมีพิธีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ.พุทธอุทยาน บ้านห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการถาวรในเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ นั้น ทางคณะการการจัดงานของประเทศศรีลังกาและ พุทธอุทยาน บ้านห้วยใหญ่มีหนังสือแจ้งมาทางเจ้าอาวาสวัดว่า ขอเลื่อนกำหนดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปเป็นวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เนื่องจาก ทางประเทศศรีลังกาและทางประเทศอินเดียได้มีการจัดงานสำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของทั้ง ๒ ประเทศร่วมกัน ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ซึ่งเป็นวันที่ตรงกันพอดีและทางองค์สมเด็จพระสังฆราชศรีลังกาท่านต้องไปร่วมงานนี้ตามคำเชิญของรัฐบาลศรีลังกาที่ได้เรียนขอท่านไปอย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยเหตุนี้ ทางคณะทำงานของวัด และท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จึงขอขมาและขออภัย ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มา ณ ที่นี้   เนื่องด้วยการเลื่อนกำหนดการดังกล่าวในเวลากะทันหันเช่นนี้ อย่างไรก็ตามทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วยังคงมีการจัดพิธีอัญเชิญ พระพุทธรูปปางสมาธิ ที่ทำจากหินไวท์วีนัส …

1440305794969

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้ากราบสักการะและเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 องคมนตรี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และคณะได้เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งทางพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเมตตาพาเยี่ยมชม

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์