ขอเชิญสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระบวชใหม่จำนวน ๑๐๘ รูป และพระวิปัสสนาจารย์จำนวน ๓๐ รูป รวมเป็น ๑๓๘ รูป

ขอเชิญสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระบวชใหม่จำนวน ๑๐๘ รูป และพระวิปัสสนาจารย์จำนวน ๓๐ รูป รวมเป็น ๑๓๘ รูป ที่อยู่ประพฤติวัตรปฎิบัติธรรม ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในโครงการรวมใจบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

newyear2017

ขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 31 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำบุญโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พร้อมด้วยคณะศิษย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญต้อนรับศักราชใหม่ ส่งท้ายปี ๒๕๕๙

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์