cover

เชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

เชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี  ณ สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

img_20140704_06

ขอเชิญร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาในบวรพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (แรม ๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท จ.พิจิตร เนื่องจากขณะนี้ ทางสถานธรรมปฏิจจสมุปบาท มีกิจกรรมทอดผ้าป่า และปฏิบัติธรรม รวมถึงจะต้องจัดงานทอดกฐินสามัคคี แต่สถานที่ยังไม่พร้อมเพียงพอที่จะรับญาติโยมจำนวนมาก โดยเฉพาะห้องสุขา ทางสถานธรรมปฏิจจสมุปบาท ขอเชิญชวนท่านร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ ประกอบด้วยชักโครกและที่อาบน้ำ จำนวน 10 ห้อง ห้องละ 30,000 บาท โดยบริจาคปัจจัยตามศรัทธาได้ที่ ธนาคารกสิกร สาขาห้วยไผ่ …

1779098_268324106676002_380997330_n

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายปัจจัยซื้อต้นไม้และผ้าป่าแรงกาย ครั้งที่ 2-4

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าถวายปัจจัยซื้อต้นไม้และผ้าป่าแรงกายปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 2-4 เพื่อสร้างความร่มรื่นและร่วมสร้างโรงครัว ณ สถานปฏิบัติธรรม ปฏิจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2557 (ผ้าป่าครั้งที่ 2) 27-29 มิถุนายน 2557 (ผ้าป่าครั้งที่ 3) และ 5-6 กรกฎาคม …

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์