11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

เดินทางโดยรถตู้ เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 1100 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563

timeline_20190813_122318

ขอเชิญร่วมทอดกฐิน สร้างพระนอนชนะมาร ๑๐๘ เมตร

ร่วมบุญสร้างพระนอน 108 เมตร บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน สาขาเพชรบูรณ์  ชื่อบัญชี:  สร้างพระ 108 เมตร เลขที่บัญชี:  02-55555-99999 และร่วมออกโรงทานได้ที่ ป้าทิพย์ 063-359-1554 หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร สามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง    boon@phasornkaew.org

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง