1440305794969

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้ากราบสักการะและเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 องคมนตรี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และคณะได้เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งทางพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเมตตาพาเยี่ยมชม

1438561664264

โครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 2558

เนื่องด้วย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาส วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ท่านมีดำริที่จะจัดให้มี โครงการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในทุกคืนวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยพีธีเจริญพระพุทธมนต์ จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.  ทางคณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนเเก้ว โดยท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดให้มีการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เเละน้อมถวายเป็นราชบูชา ด้วยการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยเเข็งเเรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอถวายพระพร  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้ในทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ สำหรับท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อ ได้ที่ …

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์