11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนาในวัน วิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2562

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๓ วันอังคารที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2562

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ปิดรับสมัครแล้ว)

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยาย ในช่วงวันมาฆะบูชานี้ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๖ วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นี้

48392251_264035034266447_8437431427284336640_nl

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อสืบสารประเพณีธรรมดีอันงามของเมืองไทย สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นขึ้นวันแรกของปีใหม่ โดยท่านที่ประสงค์จะพักค้างคืน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑     โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่พัก      …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และร่วมงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์  ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ …

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง