ขอเชิญ สร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ สร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัติธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณทาน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

เนื่องจากห้องสุขาของที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ ไม่พอรองรับกับเหล่าสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา…ที่เดินทางมากราบพระบรมสารีริกธาตุและมาเยี่ยมชมวัด ประกอบกับห้องน้ำเดิมที่สร้างไว้นั้นชำรุดทรุดโทรม ทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน เพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์