1440305794969

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้ากราบสักการะและเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 องคมนตรี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และคณะได้เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งทางพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเมตตาพาเยี่ยมชม

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์