S__4415509

ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี: สร้างพระ๑๐๘ เมตร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขบัญชี ๐๒-๕๕๕๕๕-๙๙๙๙๙ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขที่บัญชี:  429-2-23205-0 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร  โอนแล้วสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง    boon@phasornkaew.org ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง