lunagta_s1

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ และ พระครูรัตนวิสุทธิธรรม (พระอาจารย์วิจิตร) เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพระแก้ว จ.ชัยนาท ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นี้

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์