11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 2พฤศจิกายน 2561 ถึง วันอาทิตย์ที 4 พฤศจิกายน 2561 นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม วันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึง วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561 นี้

S__4415509

ขอเชิญร่วมบุญกฐินวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี: สร้างพระ๑๐๘ เมตร วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขบัญชี ๐๒-๕๕๕๕๕-๙๙๙๙๙ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ชื่อบัญชี: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขที่บัญชี:  429-2-23205-0 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร  โอนแล้วสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง    boon@phasornkaew.org ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง