ขอปิดงดให้บริการผู้มาเยี่ยมชมเป็นการชั่วคราว

เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ทำให้ทางวัดขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคมาเป็นเวลานาน ทางวัดได้ดำเนินแก้ไขด้วยการหาแหล่งน้ำเพิ่ม ขุดเจาะบาดาลเพิ่ม แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ จึงจำเป็นต้องงดรับนักท่องเที่ยว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ประกาศมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ขอเชิญร่วมสร้างห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณทาน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

เนื่องจากห้องสุขาของที่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ ไม่พอรองรับกับเหล่าสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา…ที่เดินทางมากราบพระบรมสารีริกธาตุและมาเยี่ยมชมวัด ประกอบกับห้องน้ำเดิมที่สร้างไว้นั้นชำรุดทรุดโทรม ทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจึงจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน เพื่อให้แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2559

ขอเชิญร่วมเวียนเทียนและปฎิบัติบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผา ซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเวียนเทียนและปฎิบัติบูชาเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เนื่องในวันวิสาขบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นี้ พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นกัลปพฤกษ์ ต้นไม้สารพัดนึก ซึ่งเป็นไม้มงคลและปลูกพันธุ์ไม้อื่นๆร่วมกันรอบบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนี้

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทองเหลืองปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 42 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ สำนักสงฆ์สว่างอรุณเรืองศรี หมู่ที่ 6 บ้านท่ากกตาล ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา …

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์