chatchai20160111_1

พิธีหล่อพระพุทธรูปปางค์ประทานพร วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปปางค์ประทานพร หน้าตักกว้าง 80 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้ ณ สถานีอนามัยภูทับเบิก เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลังจากเสร็จพิธีหล่อพระ ได้จัดให้มีการเวียนเทียนและปฏิบัติบูชาเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์