ในหลวง

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อเเห่งชาติและเป็นวันชาติไทย ทางคณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนเเก้ว นำบุญโดยท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้จัดให้มีการปฏิบัติบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลด้วยการจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น.(ตี ๕) ของวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.(๖ โมงเช้า) ของวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเทิดพระเกียรติเเละถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์เเข็งเเรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอถวายพระพร การแต่งกายในช่วงที่มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทุกท่านโปรดพร้อมใจแต่งกายสุภาพด้วยสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพร้อมเพรียงกัน (หมายเหตุ : ในงานนี้ทางวัดได้จัดให้มีการออกโรงทานให้ญาติธรรมที่มาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตลอดคืนวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม   ท่านใดที่สนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน ทั้งเป็นเจ้าภาพนำอาหารมาออกโรงทาน หรือบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา   …

งานทอดกฐินสามัคคี ณ สถาบันปฏิจจสมุปบาท จังหวัดพิจิตร 22 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี สถานธรรมปฏิจจสมุปบาท เลขที่ ๙ หมู่ ๗ บ้านท่าแห ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร วันอาทิตย์ที่    ๒๒    พฤศจิกายน    ๒๕๕๘   ขึ้น   ๑๒   ค่ำ  เดือน ๑๒

1440305794969

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และคณะ เข้ากราบสักการะและเยี่ยมชมวัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 องคมนตรี  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย และคณะได้เดินทางมากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและเยี่ยมชมที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งทางพระครูปลัด ปารมี สุรยุทโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเมตตาพาเยี่ยมชม

วัดพระธาตุผาแก้ว 2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

home

ร่วมสร้างร่วมทำ

ภาพกิจกรรมของเหล่าพุทธศาสนิกชน ที่อาสาแรงกายแรงใจในการก่อสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ณ วัดพระธาตุผาแก้ว จ.เพชรบูรณ์