11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

วัดทำงานคณะที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้วนำโดยพระครูปลัดปารมีสุรคุณยุกลุ่มย่อยโธเจ้าอาวาสวัดที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมร่วมปฎิบัติธรรมฟังธรรมบรรยาย ณ วัดที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้วจ เพชรบูรณ์ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ วันนี้

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง