พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส

lpamnart

นามเดิม
เกิด
การศึกษา
อุปสมบท
อำนาจ กลั่นประชา
๑๓ สิงหาคม ๒๔๙๗ กรุงเทพฯ
ศึกษาศิลปะด้วยตนเอง
ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคราราม (พระอารามหลวง) กรุงเทพฯ (เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗)ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส โดยเข้ารับตราตั้งและพัดยศประจำตำแหน่งจากพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒
ปัจจุบัน จำพรรษาอยู่ที่ สถานธรรมบ่มวิมุตติ ประเทศเยอรมนี

รางวัลและเกียรติประวัติสำคัญ

๒๕๕๕ (2012) 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century ” award, by International Biographical Centre of Cambridge (IBC), England
Who’s Who in the World 2012 ” award, by Marquis Who’s Who in America publication since 1899, USA
Top 100 Professionals 2012 ” award, by International Biographical Centre of Cambridge (IBC), England
Outstanding Professional Achievement ” award, by International Biographical Centre of Cambridge (IBC), England
International Professional of the Year 2012 ” award, by International Biographical Centre of Cambridge (IBC), England
American Order of Merit ” award, by American Biographical Institute (ABI), USA
๒๕๕๔ (2011) Man of the Year 2011 ” award, by American Biographical Institute (ABI), USA
International Dictionary of Professionals ” award, by American Biographical Institute (ABI), USA
“Outstanding Pursuits and Achievements in the Field of Education” award, by American Biographical Institute (ABI), USA
นิทรรศการชุดสันติภาพ ณ ยูโรเซีย เวิลด์พีซ เมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี
๒๕๕๓ (2010) นิทรรศการศิลปะชุดสันติภาพ ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด, กรุงเจนีวา, ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์
๒๕๔๗ (2004) บุกเบิกก่อตั้งวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕๔๖ (2003) ได้รับเชิญเข้าโครงการสร้างอัจฉริยะจากสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๕๔๕ (2002) ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดนิทรรศการศิลปชุดสันติภาพ ณ โรงแรมบูเลอวาร์ด, กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
๒๕๔๔ (2001) ผลงานชุดทาโร่ห์ รูทออฟเอเชีย ๗๘ ภาพ พิมพ์เผยแพร่ออกเป็น ๔ ภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน และเชคโกสโลวาเกีย
๒๕๔๔-
๒๕๔๕
(2001-2002) อาจารย์พิเศษวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๕๓๖ (1993) ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
๒๕๓๕ (1992) ได้รับรางวัลเกียรติยศจากสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย
๒๕๓๔ (1991) ศิลปินรับเชิญในงานอินเตอร์เนชั่นแนลโพสเลนอาร์ทิสต์ ออสเตรเลีย
๒๕๒๙ (1986) ๑ ปีกับการสร้างผลงานปริศนาธรรมบนหน้าบัน ขนาด ๑๑ x ๗ เมตร ณ วัดเขาสารพัดดี จ.ชัยนาท ถวายเป็นพุทธบูชาโดยไม่รับค่าแรง

lpamnart (2)

  ผลงานหนังสือและบทกวี

๒๕๕๕ (2012) อมตะ
กรรมแต่ไม่กำ
108  ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
๒๕๕๔ (2011) กันไว้ดีกว่าแก้
ขยันทำความดีจนไม่มีเวลาทำความชั่ว
อยู่กับรู้
โถจิต
ความสุขที่ถูกบดบัง
จิตไม่ใช่เรา
๒๕๕๓ (2010) บทกวี  Gift
สุขใจที่ไม่มีเรา
อยู่กับมาร
ความจริงไม่มีใครทุกข์
ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย
๒๕๕๒ (2009) แรงบันดาลใจในธรรม
ระลอกคลื่นบังน้ำใส
หยดน้ำแห่งแรงบันดาลใจ
๒๕๔๖ (2003) เซียมซีพุทธ อนุสาสนีปาฏิหารย์
คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท
๒๕๔๕ (2002) Tarot  Roots  of  Asia
๒๕๔๔ (2001) สะพานเชื่อมใจ
๒๕๓๙ (1996) หนังสือบทกวี The Oneness
มาลัยดอกไม้ในดวงตา
๒๕๓๘ (1995) สวรรค์ติดดิน

นิทรรศการศิลปะเดี่ยว
ภายใน และนอกประเทศ 21 ครั้ง

นิทรรศการศิลปะกลุ่ม
(ตั้งแต่ ปีค.ศ. 1979) 31 ครั้ง

หลวงพ่ออำนาจจะคอยเมตตาสั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่กับรู้ไว้เสมอๆ ให้รักษาสภาวะที่ใจเป็นปกติเดิมอยู่ก่อน ไม่เผลอใจไปคิดคว้าทุกข์มาใส่ตัว ซึ่งการมีสตินั้นถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้นำทางเราไปสู่ธรรมวิจัย ได้เห็นกระบวนการทำงานของขันธุ์ ๕

ในทุกๆ ครั้งหลวงพ่ออำนาจจะย้ำให้ผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าใจถึงกระแสของเหตุปัจจัย ในหลักของปฏิจจสมุปบาท ดังเช่นคำสอนในเรื่อง กรรม คือ เจตนา…เป็นที่ตั้งของเวทนา เจตนาดีมีผลเป็นสุข เจตนาไม่ดีมีผลเป็นทุกข์

หนึ่งคำอธิษฐานที่หลวงพ่ออำนาจอยากจะเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ตั้งสัจจะร่วมกันเพื่อให้โลกใบนี้ยังคงมีรอยยิ้มอยู่ได้ ท่ามกลางภาวะที่วุ่นวายในปัจจุบัน คือ การอธิษฐานไม่โกรธตลอดชีวิต ไม่สร้างเจตนาร้ายที่จะเบียดเบียนใคร และจะไม่เพิ่มทุกข์ให้กับคนที่มีทุกข์อยู่แล้ว…