ความจริงอันประเสริฐ

cd2016

NameTimeSizeHits
01truth 5811071:11:5733.0 MiB5280
02truth 58110854:5925.3 MiB3089
03truth 58110947:5922.1 MiB3565
04truth 5811101:21:1537.3 MiB2741
05truth 581111A1:14:3634.2 MiB2539
06truth 581111B27:2012.6 MiB2891
07truth 581111C40:5018.8 MiB2276
08truth 5811141:03:0328.9 MiB2237
09truth 5811151:21:3837.5 MiB2145
10truth 5811161:28:0240.4 MiB2167
11truth 5811171:36:3944.3 MiB2141
12truth 58111817:538.3 MiB1991
13truth 581118meditation1:16:2835.1 MiB2652
14truth 58111833:2215.4 MiB2021
15truth 5811191:01:4628.4 MiB2050
16truth 5811281:18:3236.0 MiB2170
17truth 5811291:32:0342.2 MiB1176
18truth 5811301:19:3354.7 MiB1235
19truth 58120143:0029.6 MiB1165
20truth 581201meditation29:4920.6 MiB1501
21truth 5812021:20:2255.3 MiB1196