ความจริงอันประเสริฐ

cd2016

NameTimeSizeHits
01truth 5811071:11:5733.0 MiB4836
02truth 58110854:5925.3 MiB2868
03truth 58110947:5922.1 MiB2790
04truth 5811101:21:1537.3 MiB2540
05truth 581111A1:14:3634.2 MiB2347
06truth 581111B27:2012.6 MiB2608
07truth 581111C40:5018.8 MiB2120
08truth 5811141:03:0328.9 MiB2115
09truth 5811151:21:3837.5 MiB2008
10truth 5811161:28:0240.4 MiB2036
11truth 5811171:36:3944.3 MiB2008
12truth 58111817:538.3 MiB1863
13truth 581118meditation1:16:2835.1 MiB2499
14truth 58111833:2215.4 MiB1890
15truth 5811191:01:4628.4 MiB1922
16truth 5811281:18:3236.0 MiB2050
17truth 5811291:32:0342.2 MiB1065
18truth 5811301:19:3354.7 MiB1122
19truth 58120143:0029.6 MiB1042
20truth 581201meditation29:4920.6 MiB1386
21truth 5812021:20:2255.3 MiB1059