ความจริงอันประเสริฐ

cd2016

NameTimeSizeHits
01truth 5811071:11:5733.0 MiB5025
02truth 58110854:5925.3 MiB2952
03truth 58110947:5922.1 MiB3094
04truth 5811101:21:1537.3 MiB2608
05truth 581111A1:14:3634.2 MiB2415
06truth 581111B27:2012.6 MiB2713
07truth 581111C40:5018.8 MiB2179
08truth 5811141:03:0328.9 MiB2168
09truth 5811151:21:3837.5 MiB2056
10truth 5811161:28:0240.4 MiB2085
11truth 5811171:36:3944.3 MiB2057
12truth 58111817:538.3 MiB1911
13truth 581118meditation1:16:2835.1 MiB2574
14truth 58111833:2215.4 MiB1940
15truth 5811191:01:4628.4 MiB1976
16truth 5811281:18:3236.0 MiB2104
17truth 5811291:32:0342.2 MiB1108
18truth 5811301:19:3354.7 MiB1166
19truth 58120143:0029.6 MiB1089
20truth 581201meditation29:4920.6 MiB1433
21truth 5812021:20:2255.3 MiB1111