ความจริงอันประเสริฐ

cd2016

NameTimeSizeHits
01truth 5811071:11:5733.0 MiB5214
02truth 58110854:5925.3 MiB3050
03truth 58110947:5922.1 MiB3539
04truth 5811101:21:1537.3 MiB2711
05truth 581111A1:14:3634.2 MiB2502
06truth 581111B27:2012.6 MiB2849
07truth 581111C40:5018.8 MiB2250
08truth 5811141:03:0328.9 MiB2219
09truth 5811151:21:3837.5 MiB2119
10truth 5811161:28:0240.4 MiB2144
11truth 5811171:36:3944.3 MiB2115
12truth 58111817:538.3 MiB1963
13truth 581118meditation1:16:2835.1 MiB2619
14truth 58111833:2215.4 MiB2000
15truth 5811191:01:4628.4 MiB2027
16truth 5811281:18:3236.0 MiB2150
17truth 5811291:32:0342.2 MiB1157
18truth 5811301:19:3354.7 MiB1211
19truth 58120143:0029.6 MiB1144
20truth 581201meditation29:4920.6 MiB1478
21truth 5812021:20:2255.3 MiB1171