ความจริงอันประเสริฐ

cd2016

NameTimeSizeHits
01truth 5811071:11:5733.0 MiB5147
02truth 58110854:5925.3 MiB3011
03truth 58110947:5922.1 MiB3432
04truth 5811101:21:1537.3 MiB2672
05truth 581111A1:14:3634.2 MiB2468
06truth 581111B27:2012.6 MiB2804
07truth 581111C40:5018.8 MiB2220
08truth 5811141:03:0328.9 MiB2199
09truth 5811151:21:3837.5 MiB2093
10truth 5811161:28:0240.4 MiB2120
11truth 5811171:36:3944.3 MiB2094
12truth 58111817:538.3 MiB1941
13truth 581118meditation1:16:2835.1 MiB2601
14truth 58111833:2215.4 MiB1979
15truth 5811191:01:4628.4 MiB2009
16truth 5811281:18:3236.0 MiB2130
17truth 5811291:32:0342.2 MiB1137
18truth 5811301:19:3354.7 MiB1191
19truth 58120143:0029.6 MiB1125
20truth 581201meditation29:4920.6 MiB1458
21truth 5812021:20:2255.3 MiB1145