“ทุกข์” แต่ไม่มี “ใคร” ทุกข์

25541218

NameTimeSizeHits
01ybat 540811:13:5133.9 MiB5600
02ybat 540811:02:2128.6 MiB2051
03jitsabuy 540911:03:0929.0 MiB709
04jitsabuy 5409129:3813.6 MiB636
05vivek 541211:10:2432.3 MiB658
06vivek 5412146:3121.4 MiB661
07vivek 5412134:4416.0 MiB594
08vivek 541218:223.9 MiB607
09vivek 541211:14:0334.0 MiB1308
10vivek 5412116:187.5 MiB578
11vivek 541211:05:2130.0 MiB606
12vivek 5412235:3016.3 MiB597
13vivek 541211:24:5538.9 MiB624
14vivek 5412217:578.3 MiB647