“ทุกข์” แต่ไม่มี “ใคร” ทุกข์

25541218

NameTimeSizeHits
01ybat 540811:13:5133.9 MiB5685
02ybat 540811:02:2128.6 MiB2104
03jitsabuy 540911:03:0929.0 MiB755
04jitsabuy 5409129:3813.6 MiB687
05vivek 541211:10:2432.3 MiB701
06vivek 5412146:3121.4 MiB716
07vivek 5412134:4416.0 MiB649
08vivek 541218:223.9 MiB653
09vivek 541211:14:0334.0 MiB1422
10vivek 5412116:187.5 MiB627
11vivek 541211:05:2130.0 MiB655
12vivek 5412235:3016.3 MiB645
13vivek 541211:24:5538.9 MiB681
14vivek 5412217:578.3 MiB699