“ทุกข์” แต่ไม่มี “ใคร” ทุกข์

25541218

NameTimeSizeHits
01ybat 540811:13:5133.9 MiB5532
02ybat 540811:02:2128.6 MiB1984
03jitsabuy 540911:03:0929.0 MiB669
04jitsabuy 5409129:3813.6 MiB596
05vivek 541211:10:2432.3 MiB618
06vivek 5412146:3121.4 MiB621
07vivek 5412134:4416.0 MiB555
08vivek 541218:223.9 MiB567
09vivek 541211:14:0334.0 MiB1241
10vivek 5412116:187.5 MiB537
11vivek 541211:05:2130.0 MiB567
12vivek 5412235:3016.3 MiB556
13vivek 541211:24:5538.9 MiB582
14vivek 5412217:578.3 MiB605