“ทุกข์” แต่ไม่มี “ใคร” ทุกข์

25541218

NameTimeSizeHits
01ybat 540811:13:5133.9 MiB5564
02ybat 540811:02:2128.6 MiB2026
03jitsabuy 540911:03:0929.0 MiB692
04jitsabuy 5409129:3813.6 MiB620
05vivek 541211:10:2432.3 MiB640
06vivek 5412146:3121.4 MiB643
07vivek 5412134:4416.0 MiB575
08vivek 541218:223.9 MiB592
09vivek 541211:14:0334.0 MiB1281
10vivek 5412116:187.5 MiB559
11vivek 541211:05:2130.0 MiB590
12vivek 5412235:3016.3 MiB581
13vivek 541211:24:5538.9 MiB607
14vivek 5412217:578.3 MiB629