ภาวนาแบบพระโสดาบัน

25560215

NameTimeSizeHits
01powanasodaban 551225 Meditation52:2424.0 MiB2032
02powanasodaban 5602151:17:0635.3 MiB1058
03powanasodaban 56021656:3726.0 MiB1242
04powanasodaban 5602171:53:1151.9 MiB1077
05powanasodaban 56021743:5220.1 MiB827
06powanasodaban 560218 Meditation1:19:2836.4 MiB2110
07powanasodaban 56021849:4822.9 MiB1400
08powanasodaban 5602191:14:2034.1 MiB836
09powanasodaban 5602191:02:4628.8 MiB1069
10powanasodaban 5602201:55:0252.7 MiB1360