ภาวนาแบบพระโสดาบัน

25560215

NameTimeSizeHits
01powanasodaban 551225 Meditation52:2424.0 MiB2339
02powanasodaban 5602151:17:0635.3 MiB1202
03powanasodaban 56021656:3726.0 MiB1326
04powanasodaban 5602171:53:1151.9 MiB1153
05powanasodaban 56021743:5220.1 MiB893
06powanasodaban 560218 Meditation1:19:2836.4 MiB2290
07powanasodaban 56021849:4822.9 MiB1481
08powanasodaban 5602191:14:2034.1 MiB912
09powanasodaban 5602191:02:4628.8 MiB1144
10powanasodaban 5602201:55:0252.7 MiB1414