ภาวนาแบบพระโสดาบัน

25560215

NameTimeSizeHits
01powanasodaban 551225 Meditation52:2424.0 MiB2415
02powanasodaban 5602151:17:0635.3 MiB1232
03powanasodaban 56021656:3726.0 MiB1355
04powanasodaban 5602171:53:1151.9 MiB1183
05powanasodaban 56021743:5220.1 MiB922
06powanasodaban 560218 Meditation1:19:2836.4 MiB2355
07powanasodaban 56021849:4822.9 MiB1508
08powanasodaban 5602191:14:2034.1 MiB938
09powanasodaban 5602191:02:4628.8 MiB1168
10powanasodaban 5602201:55:0252.7 MiB1430