ภาวนาแบบพระโสดาบัน

25560215

NameTimeSizeHits
01powanasodaban 551225 Meditation52:2424.0 MiB2383
02powanasodaban 5602151:17:0635.3 MiB1219
03powanasodaban 56021656:3726.0 MiB1343
04powanasodaban 5602171:53:1151.9 MiB1170
05powanasodaban 56021743:5220.1 MiB911
06powanasodaban 560218 Meditation1:19:2836.4 MiB2332
07powanasodaban 56021849:4822.9 MiB1495
08powanasodaban 5602191:14:2034.1 MiB927
09powanasodaban 5602191:02:4628.8 MiB1158
10powanasodaban 5602201:55:0252.7 MiB1425