มุมมองที่แตกต่าง

cd_perspective1

NameTimeSizeHits
01perspective 5608081:01:1228.1 MiB1457
02perspective 560808 Meditation53:3724.6 MiB2620
03perspective 5608081:26:0239.4 MiB1094
04perspective 5608091:56:1553.3 MiB976
05perspective 5608101:20:2036.8 MiB924
06perspective 560810 Meditation52:0223.9 MiB1492
07perspective 5608111:00:0627.6 MiB900
08perspective 5608091:35:2543.7 MiB938
09perspective 5608101:29:1140.9 MiB871
10perspective 5608111:02:4828.8 MiB852