ปฏิทินธรรม

วันสีฟ้า หลักสูตร อยู่กับรู้
วันสีเหลือง หลักสูตร วิเวก
วันสีส้ม กลุ่มภาวนาอื่นๆ
วันสีเขียว กิจนิมนต์ พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส
วันสีชมพู กิจนิมนต์ พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ
วันสีเทา กิจกรรมของวัดผาซ่อนแก้ว
วันสีแดง พระอาจารย์อำนาจ โอภาโส งดรับกิจนิมนต์