เราไม่มี

p208

เราไม่มี
อย่าไปหา ที่เกิดปรุง ยุ่งภายนอก
จิตช้ำชอก หลอกเป็นตน บนภพนี้
ภพน้อยใหญ่ ในหลงคิด ติด “เรา” มี
ดูให้ดี มีไม่เอา “เรา” ไม่มี

No “Me”
Observe the creation of the mind
Both good and bad thoughts vanish in the end
Stay present to see the thinking mind