ใจไหว

p194

ใจไหว
ดูรูป เห็นใจ ไหวคิด
ดูจิต เห็นคิด ใจไหว
ดูรู้ เห็นหลง ดับไป
ดูใจ เห็นใคร ไม่มี

Moving Mind
What we see outside is what we see inside
Which moves our mind the way we like
Seen with wisdom
There is no one to like or dislike