ไม่ใช่ฉัน

p208 (2)

ไม่ใช่ฉัน
มีใดกัน ไม่ใช่ “ฉัน” ให้ทันจิต
มันคิดผิด ผิดให้รู้ ดูไม่หนี
ไม่ใช่สู้ เพียงแค่รู้ ดูให้ดี
“ฉัน” ไม่มี ลองสังเกต เหตุปัจจัย

Invisible
Do not try to escape
Just stay put
You will then see the truth