รุ่งอรุณฯ ๑ – ๒

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๑ ตอน ๒

สรุป: การปฏิบัติธรรม