รุ่งอรุณฯ ๑ – ๓

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๑ ตอน ๓

บทที่ 2: สติ