รุ่งอรุณฯ ๑ – ๔

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๑ ตอน ๔

สรุป: สติ