รุ่งอรุณฯ ๒ – ๑

 

รุ่งอรุณแห่งความเป็นจริง
แผ่นที่ ๒ ตอน ๑

บทที่ 3: สัมปชัญญะ