ก่อองค์พระที่ ๒

14-15 กค.55  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างร่วมสร้างทานบารมีก่อองค์พระที่ ๒ พร้อมฝึกขันติบารมีไม่ย่อท้อ แม้อากาศจะร้อนสักเท่าใด