ก่อองค์พระที่ ๕

19-21ตค.55 พลังแห่งพุทธศาสนิกชนรวมตัวกันรถตู้ 26 คัน ร่วมก่อองค์พระที่ ๕ ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ แม้จะสูงสักแค่ไหน ทุกคนต่างระมัดระวังไม่ประมาท ยังคงมีสุนทรี เบิกบานได้ท่ามกลางอุปสรรค