ประดับพระเจดีย์ฯ

12 พค.50 เหล่าอาสาสมัครต่างมาช่วยกันประดับเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและความอุตสาหะเป็นอย่างมาก คงไว้ซึ่งผลงานแห่งการเสียสละสืบต่อไป