แต่งแต้มพื้นมหาวิหาร

12พค.56 กัลยาณมิตรทั้งหมด 11 รถตู้ร่วมกันมาประดับตกแต่งพื้นมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ด้วยความปราณีตอุตสาหะ และพิธีบวงสรวงยกยอดชฎาองค์ที่ ๕ ที่ลุล่วงไปด้วยดีสร้างความปีติกันถ้วนหน้า