ผ้าป่าแรงกาย ผาซ่อนแก้ว

22 มิย.55 เหล่าอาสาสมัครรวมตัวกันเพื่อร่วมสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ที่วัดพระธาตุผาแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์