เติมเต็มภายนอกองค์พระ

22มิย.56 เหล่าอาสาสมัครรวม 10 คันรถตู้ ได้มาร่วมก่อองค์พระ เติมเต็มบริเวณภายนอกให้สมบูรณ์ ท่ามกลางอุปสรรคจากลมที่พัดแรง แต่เหล่าอาสาสมัครก็ยังคงอดทนไม่ย่อท้อ พร้อมร่วมสร้างทางเดินในอีกฝั่งของวัด