เบิกเนตร ดวงตาเห็นธรรม

9-10มีค.56 กัลยานมิตรทั้ง๙๙ท่าน เริ่มต้นปี ๕๖ พร้อมใจกันเบิกเนตร ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอบุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งดวงตาเห็นธรรม