ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

S01

S02

S03

S04S05

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

  • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
  • ท่านที่สนใจสมัคร คลิกสมัคร (รับสมัครทางเว็บเท่านั้น)

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณวริฎฐา

คุณวริฎฐา ได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 06.45 น. และเดินทางออกจากวัด วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 14.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 20.00 น.

โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 850 บาท (แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 150 บาท (แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

กรุณาสมัครผ่านเว็บลิงค์ในเว็บวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภายในวันพุธที่ 27 กันยายน 2560
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนดภายในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยปริยาย

3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 850 บาท คือ ค่ารถไป-กลับ กรุงเทพฯ และขอสนับสนุนค่าอาหาร 150 บาท (50 บาท/มื้อ) ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากที่ดิฉันได้รับเงินของท่าน ดิฉันจะไป update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้จากช่อง “วันที่โอนเงิน” จาก link ที่ได้แจ้งไปในข้อ 1 ภายใน 2 คืนหลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว

3.1 ท่านที่มาร่วมพิธีพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

3.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

4 .โปรดโอนเงินมายังบัญชี ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี 023-3-393649 ชื่อ วริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ

5. ผู้เข้าอบรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง e-mail: pamnaruk@gmail.com ภายในกำหนดข้างต้น เช่นกัน

6. การจัดห้องพัก: ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

6.1 ท่านที่ต้องการพักร่วมห้องกับเพื่อนที่ไปด้วยโปรดแจ้งมาทาง e-mail: pamnaruk@gmail.com ภายในกำหนดเวลาข้างต้นเช่นกันค่ะ หากเลยกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการพักร่วมห้องกับท่านอื่น และกรณีที่พักไม่พอขอความอนุเคราะห์จากท่าน อาจจำเป็นต้องจัดให้นอนกับท่านอื่นแยกชายและหญิงเช่นกันค่ะ

6.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิผู้สุงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกลออกไปค่ะ

7. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้ของท่านกลับไปยังท่านภายในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 (ทางหน้าเวปหลังรายชื่อท่าน)

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์และการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว

  • ห้ามจอดรถบนถนนด้านบนของวัด ท่านสามารถจอดรถในที่จอดรถของวัด ทางด้านหน้าวัด

9. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง phakaew_map การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รถจะไปรอเวลา 06.30 น. และรถจะออกเวลา 06.45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขอบคุณและอนุโมทนา

วริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ (แป๋ม)

ติดต่อ คุณวริฎฐา หรือ pamnaruk@gmail.com โทร. 097-936-4439 (10.00-20.00 น.) 

ตารางเวลากำหนดการ

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560
06.45 น. รถตู้ออกเดินทางจากปั้มปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า ครัวบ้านสวน 2 (วังน้อย อยุธยา)
11.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ โลตัส เพชรบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชม.ครึ่ง)
(และให้ซื้อของใส่บาตรหรือของถวายสังฆทาน)
14.30 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว
ไปรับกุญแจที่ป้าทิพ สำนักงานอยู่ขวามือใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่หอฉันเรือนไทย
19.00 น. ทำวัตรเย็นและปฎิบัติตามอัธยาศัย
21.00 น. พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560
05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.45-07.00 น. ใส่บาตร
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่างหรือที่ร้านโรงทานต่าง ๆ ที่เปิดไว้รอรับ
11.00 น. ร่วมถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์หลังจากนั้นญาติโยมร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านโรงทาน
13.00 น. เริ่มพิธีกฐิน
14.00 น. ออกเดินทางจากวัด
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันจะแจ้งให้ทราบที่วัดอีกครั้ง)

หมายเหตุ

  • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
  • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
  • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอน รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม
  • ท่านสามารถอ่าน คำแนะนำ ในการเตรียมสิ่งของ ระเบียบการเข้าพัก ได้ที่ ลิงค์นี้