ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 (คอร์สผู้ตื่น)

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสมัครได้ที่นี่ ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

รับสมัครจำนวณ 80 คน สมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

รายละเอียดการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม ได้ที่นี่

*ภายในวันจัทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  หากท่านใดมิได้ติดต่อกลับมาหรือโอนค่าเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

**ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนค่าเดินทาง โดยการรวมยอดเงิน เนื่องจากทำให้ไม่สามารถระบุและยืนยันสิทธิ์ในชื่อของท่านได้
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมทางวัดได้จัดเตรียมรถตู้ รับ-ส่ง โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 1,100 บาท/ท่าน* ซึ่งค่าใช้จ่ายการเดินทางนี้มิใช่เงินบริจาค ทางวัดไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้

รายละเอียดการโอนค่าเดินทาง
โอนเข้า ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต2 บัญชี นายเจริญ อิ่มรัตนะ เลขที่บัญชี 047-8-63005-0

*ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากผู้สมัครไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด เนื่องจากการจัดสรรและจองรถตู้เป็นไปตามจำนวนผู้โดยสารจริงที่โอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

**ในกรณีที่มีผู้โดยสารเดินทางโดยรถตู้ต่ำกว่า 6 ท่าน ทางวัดขออนุญาตยกเลิกเที่ยวรถตู้ เนื่องจากรถตู้คิดเป็นราคาเหมาจ่ายทั้งคันรถ

การยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะถือแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านที่ลงทะเบียนเสร็จและโอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเลขทะเบียนรถตู้ของท่านได้ที่ “ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่” ภายใน 1-3วัน  หลังการโอนค่าเดินทาง โดยไม่ต้องส่งเอกสารการโอนค่าเดินทางให้กับผู้ประสานงาน เนื่องจาก *ค่าใช้จ่ายการเดินทาง จะแตกต่างกันที่จำนวนเศษสตางค์ ซึ่งใช้ในการระบุและยืนยันสิทธิ์ในชื่อของท่าน ดังตัวอย่างในตาราง

123

*กรณีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกันสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานหลังโอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการเดินทางด้วยรถตู้และแผนที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ่านได้ที่นี่

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
คุณเจริญ อิ่มรัตนะ (ฟลุ๊ค)
โทร.  0638701538 (เวลา 10.00-22.00น.) หรือ email: flukenoodles99@gmail.com

LINE@ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว