ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ประจำเดือนกรกฏาคม 2563

โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสมัครได้ในลิงค์แนบ ตามรอบตารางที่ท่านสะดวก

รอบวันที่   3-7 ก.ค.   สมัครได้ที่นี่  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2563

รอบวันที่ 17-19 ก.ค. สมัครได้ที่นี่ ภายในวันที่ 13 กรกฏาคม2563

รอบวันที่ 24-26 ก.ค. สมัครได้ที่นี่ ภายในวันที่ 20 กรกฏาคม2563

รอบวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. สมัครได้ที่นี่ ภายในวันที่ 27 กรกฏาคม2563

รับสมัครจำนวณ 60 คนต่อรอบ สมัครแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อ และทะเบียนรถตู้ได้ที่

รอบวันที่   3-7 ก.ค.   ตรวจสอบรายชื่อ

รอบวันที่ 17-19 ก.ค. ตรวจสอบรายชื่อ

รอบวันที่ 24-26 ก.ค. ตรวจสอบรายชื่อ

รอบวันที่ 31 ก.ค.- 2 ส.ค. ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียดการเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

รอบวันที่  3-7 ก.ค. (5 วัน)ได้ที่นี่

รอบที่เหลือ (รอบละ 3 วัน) ได้ที่นี่

*ภายในวันที่กำหนดของรอบต่างๆ  หากท่านใดมิได้ติดต่อกลับมาหรือโอนค่าเดินทาง จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

**ท่านที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนค่าเดินทาง โดยการรวมยอดเงิน เนื่องจากทำให้ไม่สามารถระบุและยืนยันสิทธิ์ในชื่อของท่านได้

* ท่านที่เดินทางมาเอง                            ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เดินทางมาปฏิบัติธรรมทางวัดได้จัดเตรียมรถตู้      รับ-ส่ง โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นดังนี้

รอบวันที่  3-7 ก.ค. (5 วัน) ค่าเดินทาง 1,100 บาท/ท่าน*

รอบที่เหลือ (รอบละ 3 วัน) ค่าเดินทาง  850 บาท/ท่าน* 

*ซึ่งค่าใช้จ่ายการเดินทางนี้มิใช่เงินบริจาค ทางวัดไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรให้ได้

รายละเอียดการโอนค่าเดินทางโอนเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต2

บัญชี นายเจริญ อิ่มรัตนะ                    เลขที่บัญชี 383-290963-0

*ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิ์การคืนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากผู้สมัครไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด เนื่องจากการจัดสรรและจองรถตู้เป็นไปตามจำนวนผู้โดยสารจริงที่โอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว(ยกเว้นในกรณีผู้โดยสารที่โอนเงินมาแล้ว เดินทางน้อยกว่า 8 คน ในกรณีนี้จะโอนเงินกลับไปให้แก่ผู้โดยสารทุกคน)

**ในกรณีที่มีผู้โดยสารเดินทางโดยรถตู้ต่ำกว่า 8 ท่าน ทางวัดขออนุญาตยกเลิกเที่ยวรถตู้ เนื่องจากรถตู้คิดเป็นราคาเหมาจ่ายทั้งคันรถ

การยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจะถือแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านที่ลงทะเบียนเสร็จและโอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว โดยตรวจสอบรายชื่อ พร้อมเลขทะเบียนรถตู้ของท่านได้ภายใน 1-3วัน  หลังการโอนค่าเดินทาง โดยไม่ต้องส่งเอกสารการโอนค่าเดินทางให้กับผู้ประสานงาน เนื่องจาก *ค่าใช้จ่ายการเดินทาง จะแตกต่างกันที่จำนวนเศษสตางค์ ซึ่งใช้ในการระบุและยืนยันสิทธิ์ในชื่อของท่าน ดังตัวอย่างตาราง123*กรณีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกันสามารถติดต่อได้ที่ผู้ประสานงานหลังโอนค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดการเดินทางด้วยรถตู้/รถยนต์ส่วนตัว และแผนที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ่านได้ที่นี่

 

  สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1.ของใช้ส่วนตัว สบู่ยาสีฟัน หมอน ผ้าห่ม

2.ชุดปฏิบัติธรรมเสื้อขาว กางเกง/กระโปรง  หรือกางเกงวอร์มสีดำได้

3.นำบัตรประชาชนหรือสำเนามาลงทะเบียนที่สำนักก่อนเข้าปฏิบัติธรรม

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใด ๆ สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
คุณเจริญ อิ่มรัตนะ (ฟลุ๊ค)
โทร.  0638701538 (เวลา 10.00-22.00น.) หรือ email: flukenoodles99@gmail.com

LINE@ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว