ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n
ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและร่วมปฎิบัติธรรมฟังธรรมะบรรยาย
ณ วัดพระธาตุผาซ่อนคุณแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกัน 

ท่านใดที่สนใจสมัครกรุณาคลิกที่นี่*** กรุณาอ่านให้ครบทุกบรรทัดก่อนสมัคร ***
*** รับสมัครจำนวณ 80 คน
*** รับสมัครทางเว็บเท่านั้น
*** ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

การเดินทางมาวัดมีสองช่องทางดังนี้คือ

1. มาด้วยรถตู้ ค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นจำนวน 900 บาท
คุณเจริญได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานอำนวยความสะดวกให้ท่านโดยจะจัดหารถตู้โดยจะออกเดินทางจากกรุงเทพ เช้าวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.45 น. และเดินทางกลับในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนาน 2562 เวลา 10.00 น.ถึงกรุงเทพฯประมาณ 18.00 น. (หากมีผู้โดยสารเดินทางโดยรถตู้ต่ำกว่า 5 คน  ทางวัดขออนุญาติยกเลิกเที่ยวรถตู้ เนื่องจากรถตู้คิดเป็นราคาเหมาทั้งคันรถ)

2. ที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 150 บาท
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่จะต้องโอนไม่เท่ากันเช่นกัน)

แต่ละท่านจะมีจำนวนเศษสตางค์ในการโอนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุตัวตนของท่าน

กรุณาสมัครผ่านเว็บลิงค์ในเว็บวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนดภายในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยปริยาย รวมถึงผู้ที่เดินทางเองกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองลำดับที่ 81 ขึ้นไป จะติดต่อท่านทางอีเมล์หลังวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เมื่อท่านได้รับการยืนยันได้รับสิทธิ์การเข้าภาวนา ทางอีเมลล์แล้ว ค่อยโอนเงิน ภายในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 (ทางวัดจะได้ทราบจำนวนคนในการเตรียมอาหารและที่พัก)

3. ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 900 บาท(สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมที่เดินทางโดยรถตู้) ส่วนท่านที่เดินทางมาเองทางวัดขอสนับสนุนค่าอาหาร 150 บาท (50บาท/มื้อ)   ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากที่ดิฉันได้รับเงินของท่าน ดิฉันจะไป update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบการอัพเดตได้ที่ ข้อ 1  ภายใน 2 วัน หลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิสมบูรณ์แล้ว ตัวอย่างการโอนเงิน

3.1 ท่านที่สมัครเข้าคอร์สพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

4. โปรดโอนเงินมายังบัญชี  ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต2 บัญชี นายเจริญ อิ่มรัตนะ   047-8-63005-0  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง email : flukenoodles99@gmail.com ภายในกำหนดข้างต้นเช่นกัน

6. การจัดห้องพัก : ทางวัดขอสงวนสิทธิ์การจัด ให้ท่านพักผู้ปฏิบัติธรรมตามความเหมาะสม ไม่สะดวกให้บริการพิเศษแก่คนใดคนหนึ่งยกเว้น ได้รับพิจารณาจาก เจ้าหน้าที่

7. สำหรับท่านที่เดินทางโดยรถตู้ที่โอนเงินมาแล้ว สามารถดูเลขทะเบียนรถได้ที่ช่องข้อ 1 ตรวจสอบรายชื่อ

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิและการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว, เงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ใช้จ่ายตามจริงของท่าน ไม่ใช่เงินบริจาค ดังนั้นจะไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้

*** ท่านสามารถจอดรถในที่จอดรถของวัด ทางด้านหน้าวัด หรือที่ทางวัดจัดไว้ให้ ***

9. ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยใด ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณ เจริญ(ฟลุค) email : flukenoodles99@gmail.com โทร. 0638701538 (10.00-20.00 น.)

10. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง

phakaew_map

สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 16:00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางวัด

การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รถจะไปรอเวลา 08:10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 08:20 น. และรถจะออกเวลา 08:45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

นาย เจริญ อิ่มรัตนะ (ฟลุ๊ค)

ผู้ประสานงานกิจกรรม

ตารางเวลากำหนดการ

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
08.30 น. พร้อมกันที่ ปั้มปตท.สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า)
08.45 น. ออกเดินทาง (ไม่ได้แวะรับประทานอาหารเช้า กรุณาเตรียม หรือซื้อจากร้านค้าที่ปั๊ม ปตท)
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ โลตัส เพชรบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชม.)
15.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว ไปรับกุญแจที่ป้าทิพลงทะเบียนที่สำนักงาน สำนักงานอยู่ขวามือใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
(สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณาถึงที่วัดก่อนเวลา 15.00 น.)
14.00-16.00 น. ลงทะเบียนที่สำนักงาน และทำภาระกิจส่วนตัว (กรุณามาถึงก่อนเวลา 17.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานถึงเวลาดังกล่าว)
17.30-19.00 น. ปฐมนิเทศ/เปิดโครงการ รับศีล 8  ขอกรรมฐาน สวดมนต์ทำวัตรเย็น
19.00-21.00 น. แนะนำและสอนกรรมฐาน การเดินจงกรมและนั่งสมาธิเบื้องต้น
21.00-04.00 น. พักผ่อน หลับอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-06.30 น. ทำวัตรเช้า/นำปฎิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
06.45-07.00 น. เดินรับอรุณ / ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
08.30-11.00 น. ฟังธรรม/ปฏิบัติธรรม
11.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร ผ่อนคลายอิริยาบท
13.00-16.30 น. ฟังธรรม/ธุดงค์ในป่ารอบบริเวณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว (กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
16.30-18.00 น. พักช่วงเย็น ผ่อนคลายอิริยาบท
18.00-21.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น/ฟังธรรมะบรรยาย/ปฏิบัติธรรม
21.00-04.00 น. พักผ่อน หลับอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562
04.00 น. สวดมนต์ทำวัฒนะ / พิธีลาศีล / ขอขมาอาจารย์บาอาจารย์
07.00 น. พิธีตักบาตร
08.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน / ออกไปปล่อยปลาด้วยกัน / กลับบ้าน

 

 

(ตารางกำหนดการอาจปรับตามความเหมาะสมตามสถานะการณ์ปัจจุบัน)

หมายเหตุ:

  • กรุณาเตรียมของใช้ส่วนตัวเช่นเสื้อกันหนาวยารักษาโรครวมทั้งไฟฉายให้พร้อม
  • ผู้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
  • ท่านสามารถดูตารางกิจกรรมต่างๆได้ที่ประตูทางเข้าห้องปฏิบัติธรรม
  • ทางวัดมีการตักบาตรทุกวันตอนเช้าท่านที่ประสงค์จะตักบาตรเช้าให้เตรียมชุดตักบาตร