ขอเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

101731

 

 

ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป  โดยโครงการจะมีการอบรมดังนี้ อบรมก่อนการบรรพชา ระหว่าง ๗-๑๔ เมษายน  ๒๕๖๑ และบรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๑๔-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๓ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางวัดพระธาตุซ่อนแก้ว นำโดยท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  จึงขอเชิญอุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใจบุญทุกท่าน สนับสนุนโครงการช่วยเหลือบริจาคเครื่องบริขารบวชสามเณรหนึ่งรูปประกอบไปด้วย บาตรพระ ผ้าไตร สบง สไบเณร รวมน้ำปานะ ทั้งหมดราคาชุดละ ๑,๕๐๐ บาท หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาโดย

ขอเชิญร่วมบุญถวายได้ที่                                                                                                                                     ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 429-2-23205-0                                                   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว                                                                                                                                        (แจ้งธนาคารว่าไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน ทางธนาคารตกลงกับทางวัดฟรีค่าธรรมเนียม)                                     โอนแล้วกรุณาแจ้งคุณทิพยาภา (ป้าทิพ) 063-359-1554 หรือที่อีเมลล์ boon@phasornkaew.org