ขอเชิญร่วมเวียนเทียนและปฎิบัติบูชา เนื่องในวันมาฆบูชา 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2560

MaghaPuja Day2560

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเวียนเทียนและปฎิบัติบูชาเพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เนื่องในวันมาฆบูชา พร้อมร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุยเดช ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเรียงกัน

  • โดยผู้เข้าร่วมพิธี โปรดแต่งกายสุภาพ
  • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
  • ท่านใดที่สนใจสมัคร รับสมัครทางเวปเท่านั้น

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณศรีพร

คุณศรีพร ได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 06.45 น. และเดินทางออกจากวัด วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 10.00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 20.00 น.

ในกิจกรรมบุญครั้งนี้ทางคณะผู้จัดขออนุเคราะห์ค่าอาหาร คนละ 250 บาท (5 มื้อ @ 50 บาท) เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับทางวัดค่ะ

โดยเงินสนับสนุนค่าอาหาร พร้อมค่ารถจำนวน 1,050 บาท (ค่าอาหาร 250 บาท / ค่ารถ 800 บาท) (แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 250 บาท อย่างเดียว (แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

กรุณาสมัครผ่านเว้ปลิงค์ในเว้ปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทาง ภายในกำหนด ภายในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยปริยาย

3. ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่าใช้จ่าย+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากที่ดิฉันได้รับเงินของท่าน ดิฉันจะไป update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้จากช่อง “วันที่โอนเงิน” จาก link ที่ได้แจ้งไปในข้อ 1 ภายใน 2 คืนหลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิสมบูรณ์แล้ว

3.1 ท่านที่มาร่วมพิธีพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

3.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

4 .โปรดโอนเงินมายังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เบอร์ 078-233977-5 ชื่อ คุณศรีพร ดุลยภิญโญ

5. ผู้เข้าอบรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง e-mail: dsutee@hotmail.com ภายในกำหนดข้างต้น เช่นกัน

6. การจัดห้องพัก: ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

6.1 ท่านที่ต้องการพักร่วมห้องกับเพื่อนที่ไปด้วยโปรดแจ้งมาทาง e-mail: dsutee@hotmail.com ภายในกำหนดเวลาข้างต้นเช่นกันค่ะ หากเลยกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการพักร่วมห้องกับท่านอื่น และกรณีที่พักไม่พอขอความอนุเคราะห์จากท่าน อาจจำเป็นต้องจัดให้นอนกับท่านอื่นแยกชายและหญิงเช่นกันค่ะ

6.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิผู้สุงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกลออกไปค่ะ

7. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้ของท่านและที่พัก กลับไปยังท่านอีกครั้งในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ทางหน้าเวป

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิและการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่ารถ เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว สะพานเข้าวัด แล้วนำสัมภาระของท่านขึ้นมารับห้องพักจากป้าทิพ (โปรดลดความเร็วเมื่อเข้ามายังถนนของหมู่บ้านทางแดง สังเกตเด็กเล็กที่วิ่งเล่นสองข้างทาง ขับช้าๆฝุ่นทรายจะไม่ฟุ้งเผื่อแผ่รถคันข้างหลังด้วยค่ะ)

  • ห้ามจอดรถบนถนนด้านบนของวัด
  • ห้ามจอดรถด้านนอกวัดด้านบนใกล้พระเจดีย์ (อันนี้วัดขอความร่วมมือด้วยค่ะ เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่ส่วนบุคคล แต่คนมาเที่ยววัดไปจอดรถกันเยอะมากทำให้เจ้าของที่เขาไม่พอใจเนื่องจากอาจทำให้ที่เขาทรุดตัวเป็นหลุม)

9. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง phakaew_map การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รถจะไปรอเวลา 06.10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 06.20 น. และรถจะออกเวลา 06.45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

ศรีพร ดุลยภิญโญ

ติดต่อ คุณศรีพร e-mail: dsutee@hotmail.com หรือ โทร. 089-774-4941 (10.00 – 18.00 น.)

ตารางเวลากำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

06.45 น. รถตู้ออกเดินทางจากปั้มปตท.สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า)
08.00 น. แวะรับประทานอาหารเช้า ครัวบ้านสวน 2 (วังน้อย อยุธยา)
09.30 น. แวะให้ซื้อของใส่บาตรหรือของสังฆทานที่โลตัส สระบุรี (ใช้เวลา 30 นาที)
(และให้ซื้อของใส่บาตรหรือของถวายหลวงพ่อสมจิตร)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหาร ไก่ย่างวิเชียรบุรี (ใช้เวลา 1 ชม.)
15.00 น. แวะกราบ หลวงพ่อสมกิจ ที่วัดคลองตานันท์ บ้านนายม จ.เพชรบูรณ์
16.30 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว
ไปรับกุญแจที่ป้าทิพ สำนักงานอยู่ขวามือ ใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
17.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
19.00 น. ทำวัตรเย็น เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.45 – 07.00 น. ใส่บาตรบริเวณสะพานหน้าวัด
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
17.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
19.00 น. ทำวัตรเย็น
(หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันจะแจ้งให้ทราบที่วัดอีกครั้ง)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

05.00 น. ทำวัตรเช้า
06.45 – 07.00 น. ใส่บาตรบริเวณสะพานหน้าวัด
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง (เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย)
09.00 น. ถวายผ้าป่าและกราบลาพระอาจารย์ปารมี
10.00 น. ออกเดินทางจากวัด
11.00 น. แวะไร่กำนัลจุล
12.00 น. แวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (แล้วแต่รถตู้แต่ละคัน)
20.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ :

  • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
  • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
  • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอน รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม
  • ท่านสามารถอ่าน คำแนะนำ ในการเตรียมสิ่งของ ระเบียบการเข้าพัก ได้ที่ ลิงค์นี้