ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์

ทางคณะสงฆ์ทุกภาค ได้รับมอบหมายจาก กรรมการมหาเถรสมาคม ให้จัดอบรมพระสังฆาธิการเพื่อทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ภาคละ ๖๐ รูป ทางคณะสงฆ์ภาค ๔ (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์) พิจารณาเห็นควรให้ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่จัดโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ โดยระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ ๑๕ พฤษภาคม – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมระยะเวลาทั้งหมด ๔๕ วัน และให้เป็นธุระในการจัดเตรียมภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ จำนวน ๔๕ วัน วันละ ๑๐๐ รูป

ทางวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จึงขอเชิญชวน สาธุชน อุบาสก-อุบาสิกา ผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันสร้างบารมีทาน

ขอเชิญร่วมบุญถวายได้ที่

311443_219672074753069_100001308339249_536552_938888374_n

เลขที่บัญชีธนาคาร “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” logo_payment_kg
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาตลาดห้วยไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ชื่อบัญชี: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เลขที่บัญชี: 429-2-23205-0
(แจ้งธนาคารว่า ไม่มีค่าธรรมเนียมการโอน ทางธนาคารตกลงกับทางวัดในการฟรีค่าธรรมเนียม)

*** โอนแล้วกรุณาแจ้ง คุณทิพยาภา (ป้าทิพ) 063-359-1554 หรือที่อีเมล์ boon@phasornkaew.org ***

*** โดยขอใบอนุโมทนาบัตรได้ ***

100-02-01 100-04-01
100-06-01 100-05-01
100-03-01 100-01-01