ประกาศ ยกเลิก โทรศัพท์หมายเลข 096-559-8959

ประกาศ

ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า
ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
ได้ยกเลิกใช้โทรศัพท์หมายเลข 096-559-8959
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 แล้ว

ดังนั้นหากญาติธรรม ได้รับการติดต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนี้
ทั้งในรูปแบบการโทรศัพท์หรือการไลน์
จึงไม่มีความเกี่ยวข้องกับท่านพระครูปลัดปารมี และวัดพระธาตุธาตุผาซ่อนแก้วแต่อย่างใด
จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

263534_218163878223935_197646_n