กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุสมกิจ จรณธมโม วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

S__26288144

S__26288143

S__26288145