วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว มอบปัจจัยช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการอบรมบาลี ก่อนสอบสนามหลวง(ระหว่าง 23 มค-7 กพ 2561) ณ วัดวรนาถบรรพต จ.นครสวรรค์

 

S__27648105

 

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ได้มอบปัจจัยช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง                เมื่อ 23 มกราคม 2561 แด่พระวิสุทธิวงศาจารย์(เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ) ณ.วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง  (วัดเขากบ) อ เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวน 100,000 บาท

S__27648109

 

 

สำหรับการมอบปัจจัยครั้งนี้ เพื่อให้ พระภิกษุ และสามเณร ได้เข้าอบรมตาม”โครงการอบรมบาลี                    ก่อนสอบสนามหลวง” โดยพระภิกษุและสามเณร นี้เป็นพระภิกษุสงฆ์ของภาค 4 ซึ่งประกอบด้วย          นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์

S__27648112