ขอเชิญร่วมฟังธรรมและเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2561

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล 8 ฟังธรรมและเจริญภาวนา น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมกับร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

  • โดยผู้เข้าร่วมพิธี โปรดแต่งกายสุภาพ
  • สำหรับผู้เข้าร่วมถือศีลภาวนาตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 โปรดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์ชื่อรับรองให้ป้าทิพ (เจ้าหน้าที่วัด) ที่สำนักงาน ณ จุดลงทะเบียน รับกุญแจที่พัก เมื่อเดินทางไปถึงวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทรัพย์สินของท่าน
  • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
  • ท่านใดที่สนใจสมัคร กรุณาคลิกที่นี่ *** (รับสมัครทางเว็บเท่านั้น) ***

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณวริฎฐา

คุณวริฎฐา ได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 6:45 น. และเดินทางออกจากวัด วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลาประมาณ 10:00 น. และกลับถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ 19:00 น.

โดยเงินสนับสนุนค่าอาหาร พร้อมค่ารถจำนวน 1,200 บาท (ค่าอาหาร 5 มื้อ 250 บาท / ค่ารถ 950 บาท )

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 250 บาท อย่างเดียว
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

กรุณาสมัครผ่านเว็บลิงค์ในเว็บวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มให้กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ รวมถึงผู้ที่เดินทางเองกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน (ทางวัดจะได้ทราบจำนวนคนในการเตรียมอาหารและที่พัก)

3. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์และการเดินทางใกล้กันมาก ท่านที่ชำระเงินแล้วยกเลิกหลังวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรออยู่แล้ว

4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,200 บาท คือค่ารถไป-กลับ กรุงเทพ และขอสนับสนุนค่าอาหาร 250 บาท (50 บาท/มื้อ) ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) โดยผู้ประสานงานจะปรับสถานะในประกาศช่อง “วันที่โอนเงิน” ทุก 2-3 วัน โดยท่านไม่ต้องส่งเอกสารหรือโทรแจ้งการโอนเงิน เพราะลำดับที่ ในส่วนเศษสตางค์จะระบุว่า ท่านได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นแต่ว่ามีการโอนเงินผิดจำนวนหรือลืมโอนเศษสตางค์ ตัวอย่างเช่น หากท่านอยู่ลำดับที่ 9 เลือกเดินทางด้วยรถตู้ โอนยอด 1,200.09 บาท เลือกเดินทางมาวัดเอง โอนยอด 250.09 บาท

4.1 ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

4.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

5 .โปรดโอนเงินมายังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ 13 เลขบัญชี 119-227951-1 ชื่อ นางสาววริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง email: waritthapam@gmail.com ภายในกำหนดข้างต้น

7.การจัดห้องพัก : ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

7.1 ท่านที่ต้องการพักร่วมห้องกับเพื่อนที่ไปด้วยโปรดแจ้งมาทาง email: waritthapam@gmail.com ภายในกำหนดเวลาข้างต้นเช่นกันค่ะ หากเลยกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการพักร่วมห้องกับท่านอื่น และกรณีที่พักไม่พอขอความอนุเคราะห์จากท่าน อาจจำเป็นต้องจัดให้นอนกับท่านอื่นแยกชายและหญิงเช่นกันค่ะ

7.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิ์ผู้สูงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกลออกไปค่ะ

8. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้ของท่าน กลับไปยังท่านอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

9. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง phakaew_map

สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 14:00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางวัด

การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รถจะไปรอเวลา 06:10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 06:30 น. และรถจะออกเวลา 06:45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

น.ส.วริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ (แป๋ม)

ผู้ประสานงานกิจกรรม

ตารางเวลากำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561
6:30 น. พบกันที่สถานีน้ำมัน ปตท. สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม มหาวิทยาลัยหอการค้า) (กรุณาเตรียมอาหารเช้า และน้ำดื่ม รับประทานในรถ)
6:45 น. ออกเดินทาง
12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน โลตัส เพชรบูรณ์ (ประมาณ 1 ชม.)
14:00 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ ลงสัมภาระ ไปรับกุญแจที่ป้าทิพ สำนักงานอยู่ขวามือ ใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย และภาวนาตามอัธยาศัย
18:00 น. พร้อมกันที่พระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ชั้น 4
18:30 น. ทำวัตรเย็น และ นั่งสมาธิ

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
5:00 น. ทำวัตรเช้า มหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ชั้น 4
6:30 น. ตักบาตรลานพระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
7:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่เรือนไทย (โรงครัว)
8.30 น. ฟังธรรมบรรยายโดย พระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. ฟังธรรมบรรยาย นำปฏิบัติ เดินธุดงค์ เจริญสติภาวนา คืนสู่ธรรมชาติ โดย พระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ
18.30 น. ทำวัตรเย็น และ นั่งสมาธิ
(หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันจะแจ้งให้ทราบที่วัดอีกครั้ง)

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561
5:00 น. ทำวัตรเช้า พระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ชั้น 4
6:30 น. ตักบาตรลานพระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
7:00 น. รับประทานอาหารเช้าที่เรือนไทย (โรงครัว)
8:30 น. ฟังธรรมบรรยายโดย พระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ
11:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 น. ฟังธรรมบรรยาย เดินธุดงค์ เจริญสติภาวนา คืนสู่ธรรมชาติ โดย พระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ พิธีถวายผ้าป่า
18:30 น. ทำวัตรเย็น และ นั่งสมาธิ
20:00 น. เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
(หากมีกำหนดการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันจะแจ้งให้ทราบที่วัดอีกครั้ง)

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
5:00 น. ทำวัตรเช้า พระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ชั้น 4
6:30 น. ตักบาตรลานพระมหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย คืนกุญแจที่ป้าทิพ
10:00 น. ออกเดินทางจากวัด
11:00 น. แวะไร่กำนันจุล
12:00 น. แวะรับประทานอาหารตามอัธยาศัย (แล้วแต่รถตู้แต่ละคัน)
19:00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

  • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
  • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
  • หากท่านโอนเงินหรือทำการยืนยันแล้วแต่ไม่ปรากฏรายชื่อใน link รายชื่อ ภายใน 3 วันหลังโอนเงินขอให้ติดต่อกลับทาง email: waritthapam@gmail.com หรือ โทร. 097-936-4493
  • กรุณาเตรียมถุงนอน (ถ้ามี) รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม