ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม  ร่วมปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระ  ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

  จึงขอเรียนเชิญผู้ปฎิบัติทุกท่านเข้าร่วมเจริญภาวนาฟังธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

  • โดยผู้เข้าปฎิบัติทุกท่านโปรดใส่เสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือ สีขาว
  • ให้ผู้ปฎิบัติถือศีล 8 (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน)
  • โปรดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์ชื่อรับรองให้ป้าทิพ (เจ้าหน้าที่วัด) ที่สำนักงาน ณ จุดลงทะเบียน รับกุญแจที่พัก เมื่อเดินทางไปถึงวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทรัพย์สินของท่าน
  • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมปฎิบัติภาวนา โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
  • ท่านที่สนใจสมัครได้ที่ กรอกใบสมัคร *** รับสมัครทางเว็บเท่านั้น *** ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 (รับสมัครจำนวน 80 คน )

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณศรีพร

คุณศรีพรได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 06.45 น. และเดินทางกลับในวันจันทร์ที่ 16  เมษายน  2561 เวลา 10.00 น.ถึงกรุงเทพฯประมาณ 19.00 น.

โดยค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นจำนวน 1,220 บาท (แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 250 บาท(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่จะต้องโอนไม่เท่ากันเช่นกันกรุณาสมัครผ่านเว้ปลิงค์ในเว้ปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภาในวันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม  2561 (กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2.สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนดภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยปริยาย  รวมถึงผู้ที่เดินทางเองกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน  สำหรับผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองลำดับที่ 81 ขึ้นไป จะติดต่อท่านทางอีเมล์หลังวันที่ 30 มีนาคม 2561 เมื่อท่านได้รับการยืนยันได้รับสิทธิ์การเข้าภาวนา ทางอีเมลล์แล้ว ค่อยโอนเงินภายในวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561  (ทางวัดจะได้ทราบจำนวนคนในการเตรียมอาหารและที่พัก)

3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,220 บาท คือ ค่ารถไป-กลับ กรุงเทพฯ และขอสนับสนุนค่าอาหาร 250 บาท (50 บาท/มื้อ) ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากที่ดิฉันได้รับเงินของท่าน ดิฉันจะไป update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้จากช่อง “วันที่โอนเงิน” จาก link ที่ได้แจ้งไปในข้อ 1 ภายใน 2 คืนหลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิ์สมบูรณ์แล้ว

3.1 ท่านที่มาร่วมพิธีพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

3.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

4 .โปรดโอนเงินมายังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเอกมัย เบอร์ 078-233977-5 ชื่อ คุณศรีพร ดุลยภิญโญ

5. ผู้เข้าอบรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง e-mail: dsutee@hotmail.com ภายในกำหนดข้างต้น เช่นกัน

6. การจัดห้องพัก: ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

6.1 ท่านที่ต้องการพักร่วมห้องกับเพื่อนที่ไปด้วยโปรดแจ้งมาทาง e-mail: dsutee@hotmail.com ภายในกำหนดเวลาข้างต้นเช่นกันค่ะ หากเลยกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการพักร่วมห้องกับท่านอื่น และกรณีที่พักไม่พอขอความอนุเคราะห์จากท่าน อาจจำเป็นต้องจัดให้นอนกับท่านอื่นแยกชายและหญิงเช่นกันค่ะ

6.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิผู้สุงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกลออกไปค่ะ

7. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้และทะเบียนรถตู้ของท่านกลับไปยังท่านภายในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน  2561 (ทางหน้าเว็ปหลังรายชื่อท่าน)

 

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิ์และการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว

  • ห้ามจอดรถบนถนนด้านบนของวัด ท่านสามารถจอดรถในที่จอดรถของวัด ทางด้านหน้าวัด

9. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง phakaew_map การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รถจะไปรอเวลา 06.10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 06.20 น. และรถจะออกเวลา 06.45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขอบคุณและอนุโมทนา

ศรีพร ดุลยภิญโญ

ติดต่อ คุณศรีพร e-mail: dsutee@hotmail.com 

ตารางเวลากำหนดการ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561
06.30 น. พร้อมกันที่ ปั้มปตท.สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า)                                                  06.45 น. ออกเดินทาง                                                                                                                                  07.30 น. รับประทานอาหารที่ครัวบ้านสวน 2 (วังน้อย อยุธยา)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ โลตัส เพชรบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชม.)
15.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว ไปรับกุญแจที่ป้าทิพลงทะเบียนที่สำนักงาน สำนักงานอยู่ขวามือใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
(สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณาถึงที่วัดก่อนเวลา 15.00 น)
15.00-16.00 น. ลงทะเบียนที่สำนักงาน (กรุณามาถึงก่อนเวลา 17.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานถึงเวลาดังกล่าว)
18.00 น. พร้อมกันที่ชั้น 4 มหาวิหารพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
19.00-21.00 น. ปฐมนิเทศ/ทำวัตรเย็น/ปฎิบัติธรรม
21.00 น. เข้าที่พัก

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ปฎิบัติธรรมรวม
05.30-06.00 น. ทำวัตรเช้า
06.45-07.00 น. .ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
09.30-11.00 น. ฟังธรรมบรรยาย /ปฎิบัติธรรม                                                                                                11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่หอฉันเรือนไทยชั้นล่าง                                                                            13.00 – 16.00 น. มุทิตาจิตครูบาอาจารย์ (สรงน้ำพระภิกษุสามเณร เนื่องในวันสงกรานต์)
19.00-19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30-21.00 น. ฟังธรรมบรรยาย /ปฏิบัติธรรม
21.00 น. เข้าที่พัก

วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ปฎิบัติธรรมรวม
05.30-06.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00-06.45 น. เดินรับอรุณ
06.45-07.00 น. ใส่บาตรบริเวณสะพานหน้าวัด
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
09.30-11.00 น. ฟังธรรมบรรยาย /ปฎิบัติธรรม
13.00 น. พร้อมกัน ที่ ศาลาพระหยกเขียว
13.00-16.30 น. เจริญสติเดินชมป่า ชมพันธุ์ไม้ต่างๆบริเวณรอบๆวัด
18.00-19.00 น. ปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย
19.00-19.30 น. ทำวัตรเย็น
19.30-21.00 น. ฟังธรรมบรรยาย /ปฏิบัติธรรม
21.00 น. เข้าที่พัก

วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ปฎิบัติธรรม
05.30-06.00 น. ทำวัตรเช้า
06.45-07.00 น. ใส่บาตรบริเวณหน้าลานพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง (เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย)
08.30-09.00 น. กราบขอขมากรรม
09.00 น. เดินทางกลับ ( ออกเดินทางเวลา 09.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงรถติดเนื่องในวันสงกรานต์)
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ : *** สำรวมอินทรียสังวร ทุกขณะจิตอย่างมีสติ ***

  • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
  • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
  • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวและถุงนอน รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม