ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธเจ้าชนะมาร ยาว 108 เมตร

123

หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร  โอนแล้วสามารถแจ้งหรือส่งหลักฐานทาง    boon@phasornkaew.org

ขออนุโมทนาบุญค่ะ