ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม จาก หลวงพ่อ วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระนอนชนะมาร ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง วันพฤหัสที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 • โดยผู้เข้าปฎิบัติทุกท่านโปรดใส่เสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือ สีขาว
 • ให้ผู้ปฎิบัติถือศีล 8 (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน)
 • โปรดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์ชื่อรับรองให้ป้าทิพ (เจ้าหน้าที่วัด) ที่สำนักงาน ณ. จุดลงทะเบียน รับกุญแจที่พัก เมื่อเดินทางไปถึงวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทรัพย์สินของท่าน
 • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมปฎิบัติภาวนา โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
 • ท่านใดที่สนใจสมัคร กรุณาคลิกที่นี่
  *** รับสมัครจำนวน 80 คน
  *** รับสมัครทางเว็บเท่านั้น
  *** ภายในวันพฤหัสที่ 26 กรกฎาคม 2561

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณวริฎฐา

คุณวริฏฐาได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 06.45 น. และเดินทางกลับในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.ถึงกรุงเทพฯประมาณ 18.00 น.

โดยค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นจำนวน 1,000 บาท
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 150 บาท
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่จะต้องโอนไม่เท่ากันเช่นกัน)

กรุณาสมัครผ่านเว้ปลิงค์ในเว้ปวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว และโอนเงิน ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนดภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยปริยาย รวมถึงผู้ที่เดินทางเองกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่เป็นรายชื่อสำรองลำดับที่ 81 ขึ้นไป จะติดต่อท่านทางอีเมล์หลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เมื่อท่านได้รับการยืนยันได้รับสิทธิ์การเข้าภาวนา ทางอีเมลล์แล้ว ค่อยโอนเงิน ภายในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 (ทางวัดจะได้ทราบจำนวนคนในการเตรียมอาหารและที่พัก)

3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1,000 บาท คือค่ารถไป-กลับ กรุงเทพ และขอสนับสนุนค่าอาหาร 150 บาท (50 บาท/มื้อ) ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากที่ดิฉันได้รับเงินของท่าน ดิฉันจะไป update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้จากช่อง “วันที่โอนเงิน” จาก link ที่ได้แจ้งไปในข้อ 1 ภายใน 2 คืนหลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิสมบูรณ์แล้ว

3.1 ท่านที่เข้าร่วมเข้าภาวนาพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

3.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

4. โปรดโอนเงินมายังบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ เลขบัญชี 119-227951-1 ชื่อ นางสาววริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง email waritthapam@gmail com ภายในกำหนดข้างต้นเช่นกัน

6. การจัดห้องพัก : ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

6.1 ทางวัดขอสงวนสิทธิการจัด ให้ท่านพักร่วมห้องกับท่านอื่น แยกชายและหญิง

6.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิผู้สุงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกลออกไปค่ะ

7. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้และทะเบียนรถตู้ของท่านกลับไปยังท่านภายในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 (ทางหน้าเว้ปหลังรายชื่อท่าน)

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิและการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว
*** ห้ามจอดรถบนถนนด้านบนของวัดท่านสามารถจอดรถในที่จอดรถของวัด ทางด้านหน้าวัด ***

9. ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยใด ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ อีเมลล์ waritthapam@gmail com หรือ วริฎฐา โทร 097-936-4493 (10.00-18.00 น.)

10. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง

phakaew_map

สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 14:00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางวัด

การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รถจะไปรอเวลา 06:10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 06:20 น. และรถจะออกเวลา 06:45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

น.ส.วริฎฐา มีวงศ์อุโฆษ (แป๋ม)

ผู้ประสานงานกิจกรรม

ตารางเวลากำหนดการ

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561
06.30 น. พร้อมกันที่ ปั้มปตท.สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า)
06.45 น. ออกเดินทาง
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่ ครัวบ้านสวน 2 (วังน้อย อยุธยา)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ โลตัส เพชรบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชม.)
15.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว ไปรับกุญแจที่ป้าทิพลงทะเบียนที่สำนักงาน สำนักงานอยู่ขวามือใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
(สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณาถึงที่วัดก่อนเวลา 15.00 น.)
15.00-16.00 น. ลงทะเบียนที่สำนักงาน (กรุณามาถึงก่อนเวลา 17.00 น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานถึงเวลาดังกล่าว)
19.30-21.00 น. ปฐมนิเทศ / ทำวัตรเย็น / ปฎิบัติธรรม
21.00 น. เข้าที่พัก

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ปฎิบัติธรรมรวม
05.30-06.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00-06.45 น. เดินรับอรุณ
06.45-07.00 น. ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
09.00 น. พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระนอนชนะมาร
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย / ปฎิบัติธรรม
19.30 น. ทำวัตรเย็น / ปฎิบัติธรรม
21.00 น. เข้าที่พัก

วันพฤหัสที่ 16 สิงหาคม 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก / ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ปฎิบัติธรรม
05.30-06.00 น. ทำวัตรเช้า
06.00-06.45 น. เดินรับอรุณ
06.45-07.00 น. ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง (เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย)
09.30-10.00 น. กราบขอขมากรรม เดินทางกลับ
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:

 • สำรวมสังวรอินทรีย์ ทุกขณะจิตอย่างมีสติ
 • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
 • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
 • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม