ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว โดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และร่วมงานเทศกาลนมัสการพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์  ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

จึงขอเรียนเชิญญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 • โดยผู้เข้าปฎิบัติทุกท่านโปรดใส่เสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือ สีขาว
 • ให้ผู้ปฎิบัติถือศีล 8 (ถ้ามีปัญหาสุขภาพ กรุณาแจ้งผู้ประสานงาน)
 • โปรดถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซนต์ชื่อรับรองให้ป้าทิพ (เจ้าหน้าที่วัด) ที่สำนักงาน ณ. จุดลงทะเบียน รับกุญแจที่พัก เมื่อเดินทางไปถึงวัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และทรัพย์สินของท่าน
 • ทางวัดได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้าร่วมปฎิบัติภาวนา โดยแบ่งพักเป็นอาคารรวม และกุฏิพักตามความเหมาะสม
 • ท่านใดที่สนใจสมัคร กรุณาคลิกที่นี่
  *** รับสมัครจำนวนไม่จำกัด
  *** รับสมัครทางเว็บเท่านั้น
  *** ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

การเดินทางด้วยรถตู้ ประสานงานโดย คุณเจริญ (ฟลุ๊ค)

คุณเจริญได้อาสาเป็นผู้ติดต่อประสานงานจัดหารถตู้เดินทางจากกรุงเทพ โดยจะออกเดินทางเช้าวันเสาร์ที่ 29  ธันวาคม 2561 เวลา 06.45 น. และเดินทางกลับในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.ถึงกรุงเทพฯประมาณ 18.00 น.

โดยค่าใช้จ่ายตลอดคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นจำนวน 1,200 บาท
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่ไม่เท่ากัน เพื่อระบุเลขที่ โดยท่านสามารถดูจำนวนเงินได้ที่ท้ายชื่อของท่าน ตรวจสอบรายชื่อคลิกที่นี่ ขอให้ท่านโอนเงินตามจำนวนที่กำหนด เพื่อสะดวกในการระบุผู้โอน)

ส่วนท่านที่เดินทางไปเอง โอนเฉพาะค่าอาหาร 250 บาท
(แต่ละท่านจะมีเศษสตางค์ในจำนวนที่จะต้องโอนไม่เท่ากันเช่นกัน)

กรุณาสมัครผ่านเว็บลิงค์ในเว็บวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ภายในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
(กรอก ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ เบอร์โทร อี-เมล์ การเดินทางโดยรถตู้ หรือเดินทางเอง กรณีที่มาเป็นกลุ่มก็กรอกชื่อทุกคน)

วิธีแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ตรวจเช็ครายชื่อของท่านจาก Link รายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

2. สำหรับผู้ที่ไม่ติดต่อกลับมาหรือไม่โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนดภายในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 จะถือว่าท่านสละสิทธิโดยปริยาย รวมถึงผู้ที่เดินทางเองกรุณาแจ้งยืนยันการเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่นเดียวกัน เพราะจะเป็นข้อมูลให้ทางวัดได้ทราบจำนวนคนในการเตรียมอาหารและที่พัก

3. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 1250 บาท คือค่ารถไป-กลับ 950 กรุงเทพ และขอสนับสนุนค่าอาหาร 250 บาท (50 บาท/มื้อ) ค่าใช้จ่ายของแต่ละท่านได้แจ้งไว้ที่ท้ายรายชื่อของท่านแล้วแต่ละท่านจะมีจำนวนเงินในการโอนไม่เท่ากัน กรุณาโอนเงินตามจำนวนที่ระบุ (ค่ารถ+ค่าอาหาร+ลำดับที่ของท่านในหน่วยทศนิยม) ด้วยวิธีการโอนเงินแบบนี้ ท่านไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งดิฉันว่าโอนเงินแล้ว หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเงินของท่าน แล้วจะ update status ของท่านบน web site ของวัด ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินของท่านได้จากช่อง “วันที่โอนเงิน” จาก link ที่ได้แจ้งไปในข้อ 1 ภายใน 2 คืนหลังจากโอน เมื่อท่านโอนเงินแล้วถือว่าท่านได้ยืนยันสิทธิสมบูรณ์แล้ว

3.1 ท่านที่เข้าร่วมเข้าภาวนาพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน เพราะไม่สามารถยืนยันชื่อของท่านได้

3.2 ท่านที่โอนเงินทาง ATM หรือ Internet โปรดโอนเงินตามจำนวนที่แจ้งให้พอดี ถ้าท่านโอนหน้าเคาเตอร์ให้เขียนใบนำฝาก ในจำนวนเงินที่พอดีเช่นเดียวกัน หากไม่แน่ใจให้สอบถามทางธนาคารก่อนเขียนใบนำฝาก

4. โปรดโอนเงินมายัง ธนาคารกสิการไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต2 บัญชี นายเจริญ อิ่มรัตนะ 047-8-63005-0

5. ผู้ที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน กรุณาแจ้งมาทาง email : nisarat56781234@gmail.com ภายในกำหนด        ข้างต้นเช่นกัน

6. การจัดห้องพัก : ทางวัดจัดที่พักแยกชายและหญิง

6.1 ทางวัดขอสงวนสิทธิการจัด ให้ท่านพักร่วมห้องกับท่านอื่น แยกชายและหญิง

6.2 ทางวัดจัดห้องพักโดยให้สิทธิผู้สุงอายุพักใกล้พระเจดีย์ ท่านที่ยังเป็นหนุ่มสาวมีแรงเดินจะได้ที่พักที่ไกล          ออกไปค่ะ

7. ผู้ประสานงานจะแจ้ง หมายเลขรถตู้และทะเบียนรถตู้ของท่านกลับไปยังท่านภายในวันพฤหัสฯที่ ๒๗  ธันวาคม 2561 (ทางหน้าเว็ปหลังรายชื่อท่าน)

8. เนื่องจากระยะเวลาการยืนยันสิทธิและการเดินทางใกล้กันมาก ผู้ประสานงานขอสงวนสิทธิการคืนเงินค่ารถและค่าอาหาร เนื่องจากต้องจองรถและจ่ายค่ารถทันที ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สมัครสำรองรอยู่แล้ว
*** ห้ามจอดรถบนถนนด้านบนของวัดท่านสามารถจอดรถในที่จอดรถของวัด ทางด้านหน้าวัด ***

9. ติดปัญหาหรือมีข้อสงสัยใด ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณเจริญ (ฟลุ๊ค)
email : nisarat56781234@gmail.com
โทร. 063-870-1538
เวลา 10.00-18.00 น.

10. แผนที่เส้นทางการเดินทางมาวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว สำหรับผู้ขับรถมาเอง

phakaew_map

สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 14:00 น. เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทางวัด

การร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม (จุดจอดรถตู้) จุดขึ้นรถตู้คือบริเวณสถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รถจะไปรอเวลา 06:10 น. กรุณาไปถึงก่อนในเวลา 06:20 น. และรถจะออกเวลา 06:45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับ staff ที่ไปรอท่าน เก็บสัมภาระเลือกที่นั่งตามสบาย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางด้วยการรักษาเวลา

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

คุณเจริญ อิ่มรัตนะ โทร. 063-870-1538

ผู้ประสานงานกิจกรรม

ตารางเวลากำหนดการ

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
06.30 น. พร้อมกันที่ ปั้มปตท.สาขาวิภาวดีรังสิต (ขาออก ตรงข้าม ม.หอการค้า)
06.45 น. ออกเดินทาง (ไม่ได้แวะรับประทานอาหารเช้า กรุณาเตรียม หรือซื้อจากร้านค้าที่ปั๊ม ปตท)
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ โลตัส เพชรบูรณ์ (ใช้เวลา 1 ชม.)
14.00 น. ถึงวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว รถขึ้นจอดบริเวณหน้าเจดีย์ลงสัมภาระโดยรวดเร็ว ไปรับกุญแจที่ป้าทิพลงทะเบียนที่สำนักงาน สำนักงานอยู่ขวามือใกล้ทางขึ้นพระเจดีย์ นำสัมภาระไปเก็บที่พัก ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
(สำหรับท่านที่เดินทางเองกรุณาถึงที่วัดก่อนเวลา 14.00 น.)
14.00-16.00 น. ลงทะเบียนที่สำนักงาน และทำภาระกิจส่วนตัว (กรุณามาถึงก่อนเวลา 17.00 น. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานถึงเวลาดังกล่าว)
17.00-17.30 น. ปฐมนิเทศ
17.30-18.00 น. ทำวัตรเย็น
18.00-19.00 น. เปิดโครงการ รับศีล 8 รับกรรมฐาน จาก หลวงพ่อ ปารมี
19.00-21.00 น. แนะนำและสอนกรรมฐาน การเดินจงกรมและนั่งสมาธิเบื้องต้น
21.00-04.00 น. พักผ่อน หลับอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก/ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-05.30 น. ทำวัตรเช้า
05.30-06.00 น. นำปฎิบัติเดินจงกรม นั่งสมาธิ
06.45-07.00 น. เดินรับอรุณ / ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
08.30-10.30 น.ปฏิบัติธรรม ฟังธรรม
13.30-16.00 น. ปฏิบัติธรรม
18.30-21.00 น. สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะบรรยาย
21.00-04.00 น. พักผ่อน หลับอย่างมีสติ

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561

04.00-05.00 น. ตื่นนอนเองไม่มีเสียงปลุก / ทำภารกิจส่วนตัว
05.00-06.45 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า,สวดมนต์ธรรมจักร,ปฏิบัติบูชา
06.45-07.00 น. เดินรับอรุณ / ใส่บาตรบริเวณลานหน้าพระวิหาร
07.00-07.45 น. รับประทานอาหารเช้าที่หอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
08.30-10.300 น.ปฏิบัติธรรม
13.30- 15.30 น. เดินธุดงค์รอบวัด

17.00 น.  รวมกันที่ลานหน้าพระวิหาร/เจริญพระพุทธมนต์/ฟังพระธรรมเทศนา
19.00-20.45 น. สวดบูชาพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์  เดินเวียนประทักษิณ รอบวิหาร ๙ รอบ/                                                          สวดอิติปิโส/ปฏิบัติ    บูชา / อธิฐานจิต
21.00-23.59 น. พิธีเปิดโครงการเรารักพระพุทธเจ้า / สวดธรรมจักร,พุทธคุณ / พักเข้าห้องน้ำ – ดื่มน้ำปานะ  /                               ลั่นฆ้อง,สวดบท ชะยันโต 3 จบ , ประพรมน้ำพุทธมนต์
01.00 น.             ปฏิบัติบูชา / ปฏิบัติตามอัธยาศัย / พักผ่อน

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2568

04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า / พิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา 108 กก.
06.00 น. พิธีปิดเทศกาล นมัสการพระเจ้าห้าพระองค์
07.00 น. พิธีตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
08.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน / ออกไปปล่อยปลาด้วยกัน / กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

(ตารางกำหนดการอาจปรับตามความเหมาะสมตามสถานะการณ์ปัจจุบัน)

หมายเหตุ:

 • สำรวมสังวรอินทรีย์ ทุกขณะจิตอย่างมีสติ
 • กรุณาติดตามประกาศสถานที่นัดหมาย กิจกรรม และเวลา ที่กระดานในหอฉัน เรือนไทยชั้นล่าง
 • เฉพาะปัจจัยค่ารถและอาหาร ถือเป็นการชำระหนี้สงฆ์ ไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้
 • กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาว รวมทั้งไฟฉายให้พร้อม