การเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

car

หลักสูตร / การเดินทาง โดยสารทางรถตู้ ขับรถส่วนบุคคลมาเอง
หลักสูตร อยู่กับรู้ ค่ารถตู้ 950 ฿
ค่าอาหาร 300 ฿
รวม 1,250 ฿
ค่าอาหาร 300 ฿
รวม 300 ฿
หลักสูตร ติววิชาพระโสดาบัน ค่ารถตู้ 1,100 ฿
ค่าอาหาร 400 ฿
รวม 1,500 ฿
ค่าอาหาร 400 ฿
รวม 400 ฿

บัญชีในการโอนค่าใช้จ่าย จะแจ้งทางเมล์ที่ท่านสมัครไว้กับทางวัด 
(*โอนจำนวนเงินหน่วยสตางค์ ให้เท่ากับหมายเลขลำดับของท่าน
เช่น 1,250.90, 301.20, 1,500.30, 400.15)

 • เนื่องจากทางวัดได้จัดหลักสูตรการภาวนาทุกๆเดือน รองรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของทางวัด ทางผู้ประสานงานขอความอนุเคราะห์จากท่านในการเก็บค่าอาหาร
 • กรุณาตรวจสอบรายชื่อ หมายเลขรถตู้ รวมทั้งหมายเลขลำดับของท่านจากหน้าลิงค์ที่ ประกาศในเว็บไซท์ เพื่อนำไปใช้โอนเงินในเลขท้ายของหน่วยบาทและสตางค์ ด้วยวิธีนี้ท่านจึงไม่ต้องส่งหลักฐานการโอนเงิน หรือไม่ต้องโทรแจ้งการโอนเงิน โดยเจ้าหน้าที่จะปรับสถานะในประกาศช่อง “วันที่โอนเงิน” ภายใน 2 วัน เช่น
  – หลักสูตรติววิชาพระโสดาบัน, โดยสารทางรถตู้ ในลำดับที่ 30, เงินโอน คือ 1,500.30 บาท
  – หลักสูตรอยู่กับรู้, ขับรถส่วนบุคคลมาเอง ในลำดับที่ 120, เงินโอน คือ 301.20 บาท
 • ท่านสามารถโอนเงินตามจำนวนข้างต้นนี้ ผ่านทาง มือถือ, ATM, Internet หรือผ่านทางการเขียนใบนำฝากหน้าเคาท์เตอร์ได้ โดยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ

 

 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้โอนเงินค่าเดินทางภายในกำหนด หรือไม่ติดต่อกลับมา จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยปริยาย
 • ท่านที่โอนเงินมาผิดและไม่ติดต่อกลับมายังผู้ประสานงาน  ท่านจะไม่มีที่นั่งในรถตู้ และจะโอนเงินของท่านไปร่วมสร้างวิหาร
 • ท่านที่เข้ารับการอบรมพร้อมกันเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ   งดการโอนโดยรวมจำนวนเงิน ให้โอนแยกเป็นรายบุคคลเท่านั้น  เพื่อที่จะสามารถ ยืนยันชื่อของท่านได้
 • ในกรณีที่ท่านมีเหตุผลสำคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ แต่ได้ทำการโอนเงินและทำการยืนยันการเข้าอบรมมาก่อนแล้ว ขอให้แจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า ก่อนวันเริ่มการอบรม ไม่น้อยกว่า 7 วัน  เพื่อทำการรับเงินโอนคืน หากท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน เนื่องจากได้ดำเนินการจองรถตู้และมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการนั่งรถตู้คันเดียวกัน หรือพักอาศัยร่วมกัน กรุณาแจ้งชื่อมาที่อีเมลล์ของเจ้าหน้าที่ โดยทางวัดจะจัดห้องพักโดยให้สิทธิ์ผู้สูงอายุได้พักใกล้พระเจดีย์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก

 • จุดขึ้นรถตู้ คือ สถานีน้ำมันปตท. ฝั่งขาออก ถ.วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • รถจะมาจอดในปั๊มหน้าร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. และรถจะออกเวลา 06.45 น. ท่านที่ไปถึงแล้วขอให้ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย แล้วเก็บสัมภาระบนรถตู้หมายเลขของท่านให้เรียบร้อย ขอความเมตตาผู้ร่วมเดินทางทุกท่านกรุณารักษาเวลา
 • ท่านควรซื้อน้ำอาหารสำรองให้เรียบร้อย โดยรถตู้จะไม่แวะจอดทานข้าวเช้า แต่จะจอดแวะทานข้าวกลางวัน 1 ชม. ที่ Tesco Lotus เพชรบูรณ์ ซึ่งจะถือเป็นมื้อเพลในวันแรกนี้ และไม่มีการทานอาหารมื้ออื่นๆ อีก
 • กรณีที่ท่านขับรถมาเอง เมื่อขับเข้าซอยวัดแล้วกรุณาลดความเร็วลง ระมัดระวังเด็กเล็กซึ่งวิ่งเล่นข้างทาง และนำรถมาจอดที่ลานจอดรถด้านล่างของวัดเท่านั้น