ระเบียบ ข้อแนะนำ

ระเบียบของวัดสำหรับผู้มาเข้าปฏิบัติธรรม

exwhite5

 • ผู้ปฏิบัติที่มากับหลักสูตรปฏิบัติของวัด จะสามารถเข้าพักที่วัดได้ตามกำหนดการของหลักสูตร
 • ผู้ปฎิบัติธรรมและเหล่าอาสาสมัครที่ขอเข้าพักที่วัดเอง สามารถอยู่ในวัดได้ไม่เกิน 7 วัน
 • ในกรณีพิเศษมีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อ ต้องได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ และอยู่ได้ไม่เกิน 15 วันต่อเดือน
 • ผู้ปฎิบัติธรรมหากมิได้รับการมอบหมายงาน ไม่อนุญาตให้ออกนอกวัดระหว่างการปฏิบัติธรรม  และควรร่วมกิจกรรมตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มาเข้าร่วมในหลักสูตร ต้องมาถึงวัดก่อนเวลา 14.00 น. เพื่อลงทะเบียนและจัดห้องพัก
 • ผู้ที่ไม่ได้มาเข้าร่วมหลักสูตร กรุณามาถึงวัดก่อนเวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาทำการของเจ้าหน้าที่วัด
 • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ทั้ง ผู้ชาย/ผู้หญิง  สามารถใส่เสื้อขาว กางเกงสีดำ หรือสีขาว

กฏระเบียบของวัด ดำริขึ้นเพื่อความสัปปายะ ความมีระเบียบของสถานที่ และเพื่อความเกื้อกูลต่อผู้ปฏิบัติธรรม
จึงขอความเมตตาจากทุกท่าน งดเว้นการขยายความใดๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานที่และผู้ปฏิบัติภาวนา

ข้อแนะนำในการเข้าพักปฏิบัติธรรมภาวนา

 1. การแต่งกาย
  เพื่อแสดงความเคารพต่อพระบรมสารีริกธาตุ สถานที่ และครูบาอาจารย์ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สีสันไม่ฉูดฉาดจนเกินไป ไม่ยั่วกิเลสของตนเองและผู้อื่น ผู้ชาย และผู้หญิงไม่ควรใส่กางเกงขาสั้น ผู้หญิงไม่ควรใส่กระโปรงเหนือเข่า ถ้าเป็นไปได้ ผู้ปฎิบัติธรรมควรใส่ชุดขาว – ดำ เพื่อการแยกแยะได้สะดวก

  rule

 2. สิ่งของจำเป็นที่ควรมี  นอกจากเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวแล้ว ควรจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นดังต่อไปนี้
  2.1 ไฟฉาย สำหรับใช้ส่องทางเดินไปยังศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อร่วมทำวัตรช่วงเช้ามืด และช่วงเย็น
  2.2 รองเท้า ควรสวมรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินขึ้น-ลง ในพื้นที่ลาดชัน ต่างระดับ สามารถเกาะพื้นผิวได้ดี โดยไม่ทำให้หกล้มหรือลื่นได้ ง่าย
  2.3 ยาประจำตัว หากมีโรคประจำตัว ควรแจ้งญาติธรรมที่ไปด้วยกันให้รับทราบ ในกรณีฉุกเฉิน
  2.4 สิ่งที่ควรเตรียมไปเฉพาะฤดูกาล เช่น ในช่วงหน้าร้อน แดดจัด ควรเตรียมหมวกกันแดด ในช่วงหน้าฝน ลมแรง ควรเตรียมร่มชนิดแข็งแรง หรือเสื้อกันฝน แว่นตากันลม กางเกงขาสี่ส่วน ในช่วงหน้าหนาว อากาศจะหนาวเย็น ควรเตรียมเสื้อกันหนาวและหนาพอควร และถุงนอนตามความจำเป็น
  2.5 สำหรับผู้ที่แพ้แมลง ตวรเตรียมยาทากันแมลงไปด้วย
  2.6 ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กระดาษทิชชู ขวดน้ำดื่ม ถุงผ้า (แทนถุงพลาสติกที่อาจเกิดเสียงรบกวนเพื่อนร่วมห้องได้)
 3. งดใช้โทรศัพท์มือถือ  ตลอดระยะเวลาที่มาบำเพ็ญภาวนาในวัดพระธาตุผาแก้ว
 4. ไม่เข้าไปในพื้นที่หวงห้าม  เช่น เขตสงฆ์ dont_72
 5. หากมีธุระจำเป็น  ระหว่างการภาวนาต้องออกไปทำกิจนอกวัดเป็นการชั่วคราว ควรขออนุญาตครูบาอาจารย์ และควรแจ้งแก่หัวหน้าคณะผู้นำทีมภาวนา
 6. ควรมีอินทรียสังวร  สำรวมระวัง ไม่สร้างความรบกวนแก่ผู้อื่น ด้วยการพูดคุยเสียงดัง โทรศัพท์มือถือรื่นเริงเฮฮา ร้องเพลง ผิวปาก ฟังวิทยุ
 7. เจริญสติในชีวิตประจำวัน มี ความเพียรอย่างเต็มที่และต่อเนื่องทุกอิริยาบถ การเดิน ควรเดินอย่างมีสติทุกย่างก้าว ระวังการเหยียบสัตว์เล็กสัตว์น้อยร่วมโลก ซึ่งเป็นผู้มาอาศัยอยู่ก่อน

ระเบียบการใช้อาคารสถานที่

houses_72

 • ห้องพักแยกหญิง ชาย ชัดเจนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่ควรย้ายที่พักเองโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ช่วยกันประหยัดน้ำและไฟเสมอ
 • การใช้ห้องน้ำ กรุณาคว่ำขันน้ำ ปิดฝาชักโครก ปิดฝาถังน้ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงตกลงไป
 • ไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิด รวมทั้งบุหรี่ และสุรา ในวัด
 • ก่อนออกจากที่พักทุกครั้ง ควรปิดไฟ เพื่อป้องกันแมลงมาเล่นไฟ รวมทั้งปิดหน้าต่าง และกระจกทุกบาน โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน พายุแรงกระจกอาจกระแทกกัน สร้างความเสียหายได้
 • ไม่ควรเก็บของมีค่าในที่พัก
 • ห้ามตากผ้าทุกชนิดนอกห้องพัก
 • เพื่อป้องกันมด ห้ามนำอาหารไปรับประทานในห้องพัก
 • การเบิกอุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ เช่น เสื่อ หมอน ผ้าห่ม ทุกครั้งให้ลงบันทึก และก่อนกลับต้องเก็บเครื่องนอนที่เบิกมาไปไว้ที่เดิม เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อทางวัดหรือ เป็นหนี้สงฆ์ต่อไป
 • ก่อนกลับ กรุณาทำความสะอาดที่พัก ปัดกวาด เช็ดถู ล้างห้องน้ำ ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย
 • หากมีสิ่งใดชำรุด กรุณาแจ้งผู้ให้บริการ เพื่อประสานงานต่อไป
 • เนื่องจากวัดเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรม จึงของดเว้นการเลี้ยงอาหารตอนเย็น (สำหรับผู้มาถือศีลภาวนา)