สมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม

phasornkaew-pagoda

โปรดอ่านสักนิดก่อนสมัคร…

หลักสูตรตัดภพตัดชาติ ตัดภพตัดชาติ
หลักสูตรเข้มข้นสำหรับผู้ที่เห็นทุกข์และอยากพ้นทุกข์ มีพื้นฐานการปฏิบัติมาแล้วเป็นอย่างดี เจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐาน ๔ และเข้าใจในหลักธรรมปฏิจจสมุปบาท เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วมหลักสูตรของทางวัดมาก่อน อาทิ หลักสูตรอยู่กับรู้/ติววิชาพระโสดาบัน เพื่อต่อยอดด้วยธรรมะที่เข้มข้น สู่การพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

 

หลักสูตรวิเวก วิเวก
หลักสูตร “วิเวก” เป้าหมายของหลักสูตร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติที่เข้าใจแนวทางการเจริญสติในชีวิตประจำวัน และผ่านหลักสูตร อื่นๆ ของวัดมาแล้ว ได้มีโอกาสปลีกวิเวก มาภาวนาด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ๔ อย่างต่อเนื่อง ดูการทำงานของ อายตนะหก ขันธ์ห้า และปฏิจจสมุปบาท

หลักสูตรวิเวก
ปี 2559
20 – 24 ก.พ. 59 …………………………
30 เม.ย. – 4 พ.ค. 59 …………………………
  • หมายเหตุ: เนื่องจากหลวงพ่ออำนาจมีกิจเทศน์ติดต่อกันในหลายหลักสูตร เพื่อให้หลวงพ่อได้พักฟื้นร่างกาย จึงมีพระในวัดและอาสาสมัครช่วยดำเนินการจัดคอร์ส โดยใช้สื่อวีดีโอและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้แทน

c1 อยู่กับรู้
หลักสูตรแห่งการเรียนรู้ในการเจริญสติ สมาธิ และปัญญา เพื่อให้สามารถนำหลักในการปฏิบัติธรรมไปใช้อย่างสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

หลักสูตรอยู่กับรู้
ปี 2559
19 – 22 มี.ค. 59 …………………………
25 – 28 มิ.ย. 59
รับ 40 ท่าน
ตรวจสอบรายชื่อ

  • หมายเหตุ: เนื่องจากหลวงพ่ออำนาจมีกิจเทศน์ติดต่อกันในหลายหลักสูตร เพื่อให้หลวงพ่อได้พักฟื้นร่างกาย จึงมีพระในวัดและอาสาสมัครช่วยดำเนินการจัดคอร์ส โดยใช้สื่อวีดีโอและกิจกรรมประกอบการเรียนรู้แทน

exwhite3

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร…

  • เมื่อท่านส่งข้อมูลใบสมัครแล้วพบข้อความว่า ผู้ประสานหลักสูตรได้รับข้อมูลของท่านแล้ว แปลว่า ข้อมูลของท่านถูกส่งเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านได้จากปุ่มตรวจสอบรายชื่อ (กรุณารอเวลาประมาณ 10 นาที เพื่อให้ระบบทำการประมวลผลแล้วค่อยกดตรวจสอบรายชื่อ หากชื่อของท่านยังไม่ขึ้น กรุณารอสักครู่ หรือกด refresh)
  • เนื่องจากผู้สมัครในแต่ละรุ่นมีจำนวนมาก ผู้ประสานงานหลักสูตรต้องใช้เวลาในการยืนยันในการติดต่อได้ครั้งละ 1 รุ่น ผู้สมัครกรุณารอจนกว่าจะถึงกำหนดการในรุ่นของท่าน ประมาณ 30 วัน ก่อนถึงวันเข้าปฏิบัติธรรมของแต่ละรุ่น
  • โดยทางผู้ประสานงานจะมีการแจ้งรายละเอียดของหลักสูตร นัดหมายการเดินทาง ผ่านไปยังทางอีเมลล์ และประกาศทางหน้าเว็บ
  • หากไม่ได้รับอีเมลแจ้ง กรุณาตรวจสอบเมลที่อาจตกไปอยู่ใน junk mail หรือ spam mail อีกครั้ง
  • ช่วงเวลาของแต่ละหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ basic@phasornkaew.org