admin

pagoda2

ประดับพระเจดีย์ฯ

12 พค.50 เหล่าอาสาสมัครต่างมาช่วยกันประดับเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ซึ่งต้องอาศัยความปราณีตและความอุตสาหะเป็นอย่างมาก คงไว้ซึ่งผลงานแห่งการเสียสละสืบต่อไป

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

1150855_649465295064889_257399904_n

เสริมสร้างภายในมหาวิหาร

17-18สค.56 คณะกัลยาณมิตรนับร้อยชีวิต ได้รวมพลังแห่งความอุตสาหะ มาร่วมเสริมโครงสร้างภายในของมหาวิหารให้มีความแข็งแรง ดั่งจิตใจภายในที่มั่นคงไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากทั้งปวง

942334_620210404657045_1694785012_n

เติมเต็มภายนอกองค์พระ

22มิย.56 เหล่าอาสาสมัครรวม 10 คันรถตู้ ได้มาร่วมก่อองค์พระ เติมเต็มบริเวณภายนอกให้สมบูรณ์ ท่ามกลางอุปสรรคจากลมที่พัดแรง แต่เหล่าอาสาสมัครก็ยังคงอดทนไม่ย่อท้อ พร้อมร่วมสร้างทางเดินในอีกฝั่งของวัด

943174_601876709823748_1688105648_n

แต่งแต้มพื้นมหาวิหาร

12พค.56 กัลยาณมิตรทั้งหมด 11 รถตู้ร่วมกันมาประดับตกแต่งพื้นมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ด้วยความปราณีตอุตสาหะ และพิธีบวงสรวงยกยอดชฎาองค์ที่ ๕ ที่ลุล่วงไปด้วยดีสร้างความปีติกันถ้วนหน้า

625489_575035232507896_245453582_n

เบิกเนตร ดวงตาเห็นธรรม

9-10มีค.56 กัลยานมิตรทั้ง๙๙ท่าน เริ่มต้นปี ๕๖ พร้อมใจกันเบิกเนตร ขออนุโมทนาบุญกับพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ขอบุญกุศลนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งดวงตาเห็นธรรม

21228_512314995446587_1255617860_n

ก่อองค์พระที่ ๕

19-21ตค.55 พลังแห่งพุทธศาสนิกชนรวมตัวกันรถตู้ 26 คัน ร่วมก่อองค์พระที่ ๕ ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแห่งความสำเร็จ แม้จะสูงสักแค่ไหน ทุกคนต่างระมัดระวังไม่ประมาท ยังคงมีสุนทรี เบิกบานได้ท่ามกลางอุปสรรค

527360_496900010321419_1134817156_n

ก่อองค์พระที่ ๔

15-16กย.55 เหล่าอาสาสมัครต่างสละแรงกายก่อองค์พระที่ ๔ เดินทางมาเกินกว่าครึ่งทาง แต่ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ กลับแบ่งรอยยิ้ม ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

255277_485385308139556_836058099_n

ก่อองค์พระที่ ๓

25-26 สค.55 เหล่าอาสาสมัครเดินทางมาด้วยรถตู้ 16 คัน เพื่อสร้างองค์พระที่ ๓ สร้างรอยยิ้ม แบ่งปันความสุข ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งของบุญ มีเจตนาที่ดี ผลของอารมณ์ย่อมเป็นสุข ควรสั่งสมบุญนี้จวบจนกว่าตราบเท้าเข่าสู่นิพพาน

403852_469321476412606_314955405_n

ก่อองค์พระที่ ๒

14-15 กค.55  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างร่วมสร้างทานบารมีก่อองค์พระที่ ๒ พร้อมฝึกขันติบารมีไม่ย่อท้อ แม้อากาศจะร้อนสักเท่าใด

482994_463360457008708_459354214_n

ก่อองค์พระที่ ๑

23 มิย.55 เหล่าอาสาสมัครต่างแบ่งปันแรงกายแรงใจก่อองค์พระที่ ๑ ด้วยการเจริญสติในการงานก่อมวยผมขององค์พระ

319320_463014160376671_984661788_n

ผ้าป่าแรงกาย ผาซ่อนแก้ว

22 มิย.55 เหล่าอาสาสมัครรวมตัวกันเพื่อร่วมสร้างมหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ที่วัดพระธาตุผาแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์