Chatchai Isaranukhun

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระครูเกษมวรกิจ (พระอาจารย์ วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย และพระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์ (พระอาจารย์อุทัย) เจ้าคณะตำบลชะแล วัดพุทโธภาวนา (พุเย) จังหวัดกาญจนบุรี ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว …

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์