Chatchai Isaranukhun

lunagta_s1

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ฟังธรรม และปฎิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ร่วมปฎิบัติธรรม ฟังธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ และ พระครูรัตนวิสุทธิธรรม (พระอาจารย์วิจิตร) เจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์ วัดพระแก้ว จ.ชัยนาท ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ …

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการบรรพชาอุปสมบทภาคเข้าพรรษา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๕ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

100-01-01

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

ขอเชิญ ร่วมสร้างบารมีทาน ด้วยการถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป ในโครงการอมรมพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งด้านปริยัติและปฎิบัติ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและการปฎิบัคิธรรมต่อไป รวมระยะเวลา ๔๕ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์