เจริญ อิ่มรัตนะ

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาในวัน เข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฏาคม 2562

 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดยพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม  โดย พระอาจาร์ยประสงค์ ปริปุณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก้  สหรัฐอเมริกา พระอาจารย์พบธรรม ธมฺมตฺถรํสี เจ้าอาวาส วัดบ้านแถว พิษณุโลก และ พระอาจาร์ยมหาสิทธา สิทธิชโย พระวิปัสสนาจาร์ย วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและร่วมปฎิบัติธรรมฟังธรรมะบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนคุณแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒