เจริญ อิ่มรัตนะ

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562

วัดทำงานคณะที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้วนำโดยพระครูปลัดปารมีสุรคุณยุกลุ่มย่อยโธเจ้าอาวาสวัดที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมร่วมปฎิบัติธรรมฟังธรรมบรรยาย ณ วัดที่คุณพระธาตุผาซ่อนคุณแก้วจ เพชรบูรณ์ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ วันนี้