เจริญ อิ่มรัตนะ

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563

เดินทางโดยรถตู้ เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 1100 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึงวันพุธที่ 1 มกราคม 2563