เจริญ อิ่มรัตนะ

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562

เดินทางโดยรถตู้ เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 950 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562

เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 850 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวิชิระปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทสุรโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กันายน 2562