suree bun

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 (คอร์สผู้ตื่น)

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 โดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณปารมี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์