หน้าแรก

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนาและร่วมทอดกฐิน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2562

เดินทางโดยรถตู้ เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 950 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 พฤจิกายน 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 11 พฤจิกายน 2562 

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562

เดินทางโดยรถตู้ เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 950 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวชิรปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n12

ขอเชิญร่วมปฎิบัติธรรมเจริญภาวนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562

เดินทางโดยมีรถตู้ รับ-ส่ง ค่าใช้จ่าย 850 บาท, เดินทางเองไม่มีค่าใช้จ่าย   วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรมนำโดยพระภาวนาวิชิระปราการ (ท่านเจ้าคุณ ปารมี สุรยุทสุรโธ)  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว  อ. เขาค้อ  จ. เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 กันายน 2562 

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง