หน้าแรก

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรม และฟังธรรม จาก หลวงพ่อ วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม จังหวัดเชียงราย และร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพระนอนชนะมาร ณ.วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมฟังธรรมและเจริญภาวนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2561

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมถือศีล 8 ฟังธรรมและเจริญภาวนา น้อมถวายบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พร้อมกับร่วมพิธีเวียนเทียน เพื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561

101731

ขอเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

    ขอเรียนเชิญร่วมสร้างบารมีทาน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์สืบไป  โดยโครงการจะมีการอบรมดังนี้ อบรมก่อนการบรรพชา ระหว่าง ๗-๑๔ เมษายน  ๒๕๖๑ และบรรพชาเป็นสามเณร วันที่ ๑๔-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๒๓ วัน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว …

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาและฟังธรรม  ร่วมปฏิบัติธรรมและสรงน้ำพระ  ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันจันทร์ที่  ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ นี้

11227531_1064560706917577_4010173663728908090_n

ขอเชิญร่วมเจริญภาวนา ปฎิบัติธรรมและร่วมพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

คณะทำงานวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว นำโดย ท่านพระครูปลัดปารมี สุรยุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ขอเชิญร่วมเจริญภาวนาปฎิบัติธรรมและเข้าพิธีบวงสรวงพระปางเปิดโลก ฟังธรรมบรรยาย ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันศุกร์ที่  ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันอาทิตย์ที่  ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้

web-slide-pha2

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัท โปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง