Uncategorized

48392251_264035034266447_8437431427284336640_nl

ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปีในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัด เพชรบูรณ์ เพื่อสืบสารประเพณีธรรมดีอันงามของเมืองไทย สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเสริมสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวในวันเริ่มต้นขึ้นวันแรกของปีใหม่ โดยท่านที่ประสงค์จะพักค้างคืน ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑     โปรดลงทะเบียนเพื่อสำรองที่พัก      …